Absolventų karjeros stebėsena

Puslapyje pateikiama apibendrinta informacija iš apklausų rezultatų ir kitų duomenų šaltinių.

Ataskaitas galima detalizuoti pagal tokius parametrus:

  • studijų baigimo metai;
  • aukštoji mokykla;
  • studijų pakopa;
  • studijų sritis;
  • studijų programa.

 Pasirinkus norimai suformuoti ataskaitai reikiamus parametrus, spauskite .

Paspaudus , išvalomi visi užklausos parametrai.

Paspaudus , grįžtama į ankstesnįjį puslapį.