Stebėsenos duomenys

Absolventų karjeros stebėsenai naudojami objektyvūs Sodros ir Studentų registro duomenys. Informacija apie absolventų karjerą parodo, kaip aukštųjų mokyklų absolventams sekasi įsitvirtinti Lietuvos darbo rinkoje. Naudodami šią informaciją studijų pasirinkimui atkreipkite dėmesį tai, jog įsidarbinimo ir atlyginimų tendencijos atspindi dabartinę situaciją darbo rinkoje, o ne tą, kuri susiklostys ateityje Jums baigus pasirinktą studijų programą.

Absolventai:

 

Užimtumo rodikliai:

 

Darbinės veiklos rodikliai:

 

Darbo užmokesčio rodikliai: