Stebėsenos ataskaitos (2011-2014 m.)

Objektyvūs absolventų karjeros stebėsenos rodikliai ir jų pjūviai

Aleksandro Stulginskio universitetas

Alytaus kolegija

Kauno kolegija

Kauno technologijos universitetas

Klaipėdos universitetas

Klaipėdos valstybinė kolegija

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

Lietuvos edukologijos universitetas

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Marijampolės kolegija

Mykolo Romerio universitetas

Panevėžio kolegija

Socialinių mokslų kolegija

Šiaulių universitetas

Šiaulių valstybinė kolegija

Šiaurės Lietuvos kolegija

Utenos kolegija

V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla

Vytauto Didžiojo universitetas

Vilniaus kolegija

Vilniaus kooperacijos kolegija

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Vilniaus universitetas

Žemaitijos kolegija