Savęs pažinimo praktiniai patarimai

Sužinok daugiau, kodėl savęs pažinimas svarbus sėkmingai karjerai ir kaip geriau pažinti save. Patyrinėk žemiau esančius klausimus ir drąsiai naudokis pateiktais praktiniais patarimais. Atmink, kad tik pažindamas save galėsi susikurti Tavo asmenybę atitinkančią karjeros viziją ir atkakliai jos siekti!

Kaip gerai save pažįsti?

Ar tvirtai žinai savo interesus, vertybes, stiprybes? Ar tai atitinka Tavo karjeros pasirinkimus? Perskaityk žemiau pateiktus teiginius ir pasitikrink. Į kiekvieną teiginį atsakyk Taip arba Ne.

Galiu paaiškinti, kaip geras savęs pažinimas prisideda prie sėkmingos karjeros.

 1. Žinau, kokia veikla man patinka, galiu įvardyti bent dvi savo darbinių interesų sritis.
 2. Žinau, kokios vertybės man svarbios renkantis darbą, galiu jas nurodyti.
 3. Galiu įvardyti bent penkis stipriuosius savo asmenybės bruožus.
 4. Žinau bent tris savęs pažinimo būdus.

Jei į 2, 3 ir 4 teiginius atsakei Taip, turi pakankamai žinių apie save, kad galėtum priimti Tavo asmenybę atitinkančius karjeros sprendimus. Jei Taip atsakei ir į 5 teiginį – turi ne tik pakankamai žinių apie save, bet ir gebi jas nuolat atnaujinti bei pagilinti. Jei Taip atsakei į visus penkis teiginius – puiku, pažįsti save pakankamai gerai, gebi šias žinias nuolat atnaujinti ir aiškiai suvoki, kaip jas panaudoti savo karjerai. Jei vis tiek manai, kad norėtum daugiau sužinoti apie save – pirmyn, drąsiai skaityk toliau ir naudokis mūsų paruoštais klausimynais.

Kas yra savęs pažinimas?

Savęs pažinimas – tai informacijos apie save rinkimas, analizė ir įvertinimas. Save geriau pažinti gali dviem būdais: atsitiktinai, dėl aplinkos įtakos ir išorinių įvykių arba vidinių pokyčių, arba tikslingai, sąmoningomis pastangomis. Pastaruoju atveju sąmoningai išsikelsi tikslą pažinti save, ieškosi  tinkamiausių būdų ir priemonių, gautą informaciją apmąstysi ir įprasminsi. Pavyzdžiui, jei priimant su karjera susijusius sprendimus Tau pritrūks žinių apie turimas kompetencijas, išsikelsi tikslą įsivertinti jas. Tuomet pasirinksi būdus ir priemones, kaupsi reikalingą informaciją, ją apmąstysi ir remdamasis rezultatais nuspręsi, kokias kompetencijas jau turi, o kokias dar reikėtų ugdytis.

Kaip savęs pažinimas padeda karjerai?

Siekiant sėkmingos karjeros labai svarbu pažinti save. Tik gerai įsigilinęs į save, savo interesus, vertybes, stipriąsias ir tobulintinas puses, galėsi pasirinkti ar susikurti tokią karjerą, kuri atneš Tau didžiausią pasitenkinimą ir padės kurti prasmingą visavertį gyvenimą. Jei nežinosi, kas esi ir ko nori, bus labai sudėtinga išsirinkti ir savąjį karjeros kelią. Savęs pažinimas Tau padės:

 • Susikurti karjeros viziją. Tam, kad karjeros vizija būtų įkvepianti, prasminga, svarbu, kad ji atitiktų Tavo interesus, vertybes, gyvenimo prioritetus. Priešingu atveju ji neskatins Tavęs tobulėti ir judėti pasirinktu keliu. Aiški ir tikra vizija suteiks Tau entuziazmo ir energijos veikti.
 • Priimti karjeros sprendimus. Renkantis tolesnes studijas, praktikos ar darbo vietą svarbu žinoti savo interesus, stipriąsias asmenybės puses. Tik gerai suprasdamas save ir savo norus galėsi objektyviai įvertinti visas savo karjeros alternatyvas ir jų tinkamumą. Taip suprasi, kokių pokyčių sieki, ir ryžtingai imsiesi veiksmų.
 • Surasti praktikos ir darbo vietą. Rašant CV ar darbo pokalbiuose reikia apibūdinti save, savo asmenybę, turimas kompetencijas. Prioritetas teikiamas tiems kandidatams, kurie gali pagrįstai papasakoti apie save, savo pomėgius, vertybes, stipriąsias ir tobulintinas savybes. Ar būdamas darbdaviu norėtum priimti į darbą tą, kuris nemoka savęs pristatyti?

Ką apie save svarbu žinoti norint susikurti sėkmingą karjerą?

Pirmiausia išsiaiškink savo interesus. Tai parodys veiklos sritis, kuriomis dėl vienokių ar kitokių priežasčių nuoširdžiai domiesi. Savo interesus gali pažinti šiais būdais:

 • užpildyk interesų klausimyną;
 • sudaryk sąrašą dalykų, kuriuos mėgsti veikti laisvalaikiu;
 • nuoširdžiai atsakyk sau į klausimą, ką veiktum gyvenime, jei turėtum neribotas finansines galimybes;

imkis naujų, neišbandytų veiklų.

Taip pat svarbu pažinti savo vertybes. Vertybės atspindi Tavo požiūrį į tam tikrus dalykus – kas yra svarbu ir prasminga, o kas ne. Keletas būdų, kaip pažinti savo vertybes:

 • užpildyk vertybėms pažinti skirtą klausimyną;
 • peržvelk šį ar kurį kitą karjeros vertybių sąrašą ir išsirink tas, kurios Tau yra svarbios renkantis profesiją ar darbą;
 • apmąstyk savo jau priimtus karjeros sprendimus (pavyzdžiui, kaip rinkaisi profesiją, studijas, darbą vasaros atostogų metu ar kt.) ir įsivertink, kas Tau buvo svarbu renkantis vieną ar kitą alternatyvą.


Trečias savęs pažinimo žingsnis – išsiaiškinti savo stipriąsias puses, t. y. turimus gabumus, kompetencijas, asmenybės bruožus. Gabumai − Tavo potencialas tam tikrai veiklai. Racionaliausia būtų rinktis tokią karjerą, kuri atitinka turimus gabumus, nes tuomet teks įdėti mažiau pastangų siekiant aukštesnių rezultatų. Savo stipriąsias asmenybės puses gali pasitikrinti taip:

 • Atlik gabumų testą.
 • Užpildyk įvairius asmenybės klausimynus ir įsivertink, ar pasižymi šių dienų darbdavių vertinamomis asmenybės savybėmis − atsakingumu, sąžiningumu, atkaklumu, lankstumu, iniciatyvumu, savarankiškumu, kūrybiškumu ir kt.
 • Atlik specialius, konkrečioms kompetencijoms vertinti sudarytus testus ir klausimynus, ar laikyk tokiam įvertinimui skirtus egzaminus. Pavyzdžiui, spręsdamas kelių eismo taisyklių testą gali pasitikrinti savo teorines vairavimo žinias.
 • Gauk grįžtamąjį ryšį iš draugų, kolegų, vadovų ar tam tikros srities ekspertų apie savo gabumus, kompetencijas ir asmenybę. Nebijok klausti, kaip Tau sekėsi atlikti vieną ar kitą užduotį, kur esi stiprus ir ką dar reikėtų patobulinti. Tokia informacija labai vertinga siekiant suprasti savo stiprybes.
 • Analizuok savo sėkmes ir nesėkmes. Asmenybė, turimi gabumai ir kompetencijos geriausiai atsiskleidžia per realią patirtį. Tad nebijok imtis veiklos, drąsiai eksperimentuok ir apmąstęs įgytą patirtį įsivertink, kokios kompetencijos, asmeninės savybės ar gabumai lėmė sėkmę, o kurių trūkumas buvo susijęs su patirtomis nesėkmėmis.
 • Savo karjeros valdymui reikalingas kompetencijas įsivertink užpildęs kompetencijų vertinimo klausimyną arba atlikęs tam skirtą testą. Informaciją apie turimas kompetencijas kartu su ją pagrindžiančiais dokumentais patogiai gali kaupti kompetencijų portfelyje.

Kaip geriau pažinti save?

Tam, kad geriau pažintum save, visų pirma turi laikytis šių taisyklių:

 1. Būk drąsus, nebijok eksperimentuoti ir nuoširdžiai tyrinėti save.
 2. Įsidėmėk, kad savęs pažinimas yra visą gyvenimą trunkantis procesas. Niekada nebus taip, kad viską žinosi apie save ir pats sau tapsi nuobodus".

Save pažinti gali šiais būdais:

 • Prašyk grįžtamojo ryšio iš kitų žmonių. Bet koks sutiktas žmogus Tau gali suteikti vertingos informacijos, tad nebijok klausti nuomonės apie savo asmenybę, elgesį, kompetencijas, gabumus. Priimdamas grįžtamąjį ryšį išlik kritiškas – kiti žmonės gali klysti, tad stenkis informacijos apie save susirinkti iš kuo daugiau ir įvairesnių šaltinių. Tuomet ji bus objektyvesnė, labiau atspindės realybę.
 • Eksperimentuok. Neatrastus talentus, kompetencijas, interesus ar asmenybės savybes geriausiai padeda įžvelgti naujų veiklų ir vaidmenų išbandymas. Tik taip galėsi praktiškai pasitikrinti, ar tam tikros veiklos Tau patinka, kaip sekasi atlikti vieną ar kitą užduotį, kaip jautiesi prisiimdamas atsakomybę, rizikuodamas, vadovaudamas kitiems ir dar daugelį kitų su karjera susijusių dalykų.
 • Analizuok save. Siekiant save geriau pažinti svarbu ne tik aktyviai veikti, eksperimentuoti, bet ir tyrinėti save. Geriausia savo patirtį, atradimus ir išgyvenimus aprašyti dienoraštyje. Kas užrašyta – išlieka ilgam, o tokių užrašų analizė yra puikus būdas gauti įdomių ir vertingų įžvalgų apie save.
 • Išmėgink testus ir klausimynus. Tai bene pats lengviausias ir dažnai paprasčiausias būdas gauti naujos, vertingos informacijos apie save. Tad nepatingėk užpildyti specialiai karjerai skirtų testų ir klausimynų ir pasisemk įžvalgų apie savo interesus, vertybes, gabumus, kompetencijas ar kitus karjerai svarbius asmenybės aspektus. Tik nepamiršk, jog vertingos informacijos gali suteikti tik patikimos, profesionalų sukurtos metodikos. Įvairūs karjeros horoskopai" ar „būrimai iš kavos tirščių" nieko vertingo apie Tave nepasakys.

 

Daugiau informacijos apie savęs pažinimą rasi čia