Karjeros planavimo praktiniai patarimai

Išsiaiškink, kodėl naudinga planuoti savo karjerą, ir gauk patarimų, kaip tai daryti efektyviai! Čia sužinosi, kaip susikurti trokštamos karjeros viziją, išsikelti motyvuojančius tikslus ir pasiruošti gerą planą savo siekiams.

Pasitikrink, ar planuoji savo karjerą

Perskaityk žemiau pateiktus teiginius ir pasitikrink, ar gebi planuoti savo karjerą. Į kiekvieną teiginį atsakyk Taip arba Ne.

 1. Galiu paaiškinti, kuo planavimas naudingas karjerai.
 2. Galiu įvardyti bent tris kriterijus, kurie svarbūs renkantis karjerą.
 3. Turiu aiškią savo karjeros viziją.
 4. Galiu išvardyti savo ilgalaikius ir trumpalaikius karjeros tikslus.
 5. Turiu numatęs veiksmų planą savo karjeros tikslams pasiekti.

Jei į 2–5 teiginius atsakei Taip – šaunu, planuoji savo karjerą: žinai, kas Tau yra svarbu, turi karjeros viziją ir tikslus bei gebi pasirengti veiksmų planą šiems tikslams pasiekti. Dar geriau, jei visą šią informaciją esi užsirašęs, tuomet visada gali pasitikrinti, kaip Tau sekasi, ar judi pirmyn laikydamasis plano. Jei Taip atsakei į visus penkis teiginius – tuomet Tu ne tik planuoji savo karjerą, bet ir aiškiai supranti, kuo planavimas jai naudingas.  Norėtum apie karjeros planavimą sužinoti daugiau? Skaityk toliau ir semkis naujų žinių.

Kas yra karjeros planavimas?

Karjeros planavimas – tai procesas, kurio metu keliami karjeros tikslai ir numatomi veiksmai jiems pasiekti. Karjeros planavimo rezultatas – sudarytas karjeros planas. 

Karjeros planas yra tam tikra veiksmų seka, kurią reikia įgyvendinti siekiant karjeros tikslų tam, kad galėtum gauti trokštamą išsilavinimą ir patinkantį darbą. Karjeros planas gali būti užrašytas arba tiesiog „būti Tavo galvoje". Užrašytas planas visuomet patogesnis ir efektyvesnis – jis aiškus, tikslus ir išsamus. Be to, tokį planą galėsi ilgai išsaugoti ir nepamirši reikšmingų detalių, o reikalui esant pasidalysi juo su svarbiais asmenimis arba karjeros konsultantu. Bet koks karjeros planas naudingas tiek, kiek leidžia judėti norimos karjeros link. Todėl svarbu pačiam pasirinkti tokią jo formą ir struktūrą, kuri būtų patogi ir priimtina. Tradiciškai į karjeros planus įtraukiama:

 • svarbiausia informacija apie save ir karjeros galimybes;
 • karjeros vizija;
 • ilgalaikiai ir trumpalaikiai karjeros tikslai;
 • veiksmų seka, kurią reikia atlikti per tam tikrą laiką norint pasiekti išsikeltus karjeros tikslus.

Karjeros plane taip pat galima pasižymėti veiksmams atlikti reikalingus išteklius. Kadangi šiandien karjera neatsiejama nuo mokymosi – į karjeros planą svarbu įtraukti ir mokymosi bei tobulėjimo tikslus.

Kokia nauda iš planavimo karjerai?

Norėdamas kryptingai ir nuosekliai siekti karjeros tikslų, turi išmokti planuoti. Karjeros planas asmenine karjera besirūpinančiam žmogui reikalingas kaip strategija bet kuriai organizacijai. Jei neturi plano – negali kryptingai kurti karjeros. Tuomet gali tapti kažkieno kito karjeros plano dalimi arba chaotiškai gaudyti karjeros galimybes ir „šokinėdamas iš vieno traukinio į kitą" bandyti susikurti „kokią nors" karjerą. Tačiau tokiu atveju gresia būti nublokštam kaip kokiam nevaldomam laivui į kokį nors „tamsų karjeros akligatvį".

Karjeros planavimas Tau gali būti naudingas dėl šių priežasčių:

 • Suteiks Tavo karjerai kryptį. Paprastai sėkminga karjera nepasiekiama per dieną, savaitę ar mėnesį. Tai reikalauja laiko (vien studijos užtrunka keletą metų), pastangų, finansinių investicijų. Karjeros planas leis Tau kryptingai siekti užsibrėžtų tikslų, žingsnis po žingsnio artėti jų link, nesiblaškant dėl smulkmenų ir nesikankinant nuolatinėse abejonėse. Jei turėsi planą, tikėtina, kad net ir lėtai keliaudamas daug greičiau pasieksi tikslą už tuos, kurie jokio plano neturi ir nuolat „suka ratus" taip ir nepriartėdami prie svajonių karjeros.
 • Leis sutelkti pastangas ir išteklius. Karjeros tikslai taps tuo orientyru, kuriuo imsi vadovautis priimdamas kasdienius sprendimus. Jie leidžia sutelkti pastangas ir turimus išteklius, nešvaistyti savo energijos, pinigų bei laiko toms veikloms, kurios nepadeda siekti turimų tikslų.
 • Padės kryptingai mokytis. Žinodamas, ką nori pasiekti, galėsi sistemingai kaupti karjerai reikalingas kompetencijas, mažiau dėmesio skirdamas antraeiliams dalykams.

Kaip reikia planuoti karjerą?

Karjeros planavimas šiek tiek primena projektų kūrimą ir valdymą. Vienu metu galima plėtoti kelis karjeros planus-projektus. Pavyzdžiui, doktorantūros studijas universitete derinti su personalo vadybininko darbu tarptautinėje organizacijoje ir veikla nuosavoje žmogiškųjų išteklių valdymo konsultacinėje įmonėje. Svarbu, kad šie planai atitiktų bendrą karjeros viziją, turimus interesus, vertybes ir gabumus. Skirtingi karjeros planai gali atsirasti ir iš skirtingų interesų. Pavyzdžiui, socialiniai interesai skatina imtis savanoriškos veiklos, o moksliniai – mokslinės karjeros.

Kad pasiektum norimo rezultato, planuoti karjerą reikia sistemingai. Nebus jokios naudos, jei tik susikursi karjeros planą ir jį padėsi į stalčių. Tačiau planuodamas stenkis išlikti ir lankstus, nuolat atnaujink planą, kai atsiras naujos svarbios informacijos. 

Nuo ko pradėti? Pirmiausia, užsirašyk svarbiausią informaciją apie save ir karjeros galimybes. Tai bus tie kertiniai akmenys, kurie leis susikurti patrauklią karjeros viziją ir ilgalaikius tikslus. Jei savo karjerai valdyti aktyviai naudoji sistemą Karjera.lt, informaciją apie save gali rasti čia. Asmeniškai Tau svarbią informaciją apie karjeros galimybes rasi atlikęs karjeros galimybių tyrimą – tam naudok sistemos informacinius išteklius. Jei pritrūksi žinių, kaip  efektyviai tirti karjeros galimybes, jų pasisemti gali čia.

Jei jau žinai, kas Tau svarbu kuriant karjerą, imkis kurti karjeros viziją, kuri Tave įkvėptų. Karjeros vizija – tai patrauklus ateities karjeros vaizdinys, perspektyva / idealas, kurio siekiame. Vizija atsako į klausimą Ką aš noriu pasiekti? Štai keletas pavyzdžių, kaip formuluojamos vizijos:

 • „Taikydamas naujoviškus žemdirbystės metodus, tėvų ūkį paversiu klestinčiu bei garsiu visoje Lietuvoje, jo pavyzdžiu seks kiti ir semsis patirties."
 • „Tapsiu Lietuvoje žinomu matematikos mokytoju, kurio mokiniai skins pergales respublikinėse ir tarptautinėse matematikų olimpiadose."
 • „Būsiu didelės statybų bendrovės vadovas, su dideliu entuziazmu siekiantis aukščiausios kokybės savo klientams. Tuo pačiu visuomet išliksiu rūpestingas tėvas savo vaikams."

Karjeros vizija parodo pagrindinį Tavo tikslą. Tai drauge ir galutinis kelionės taškas, kurį norėtum pasiekti. Karjeros vizija Tau padės tikslingai priimti darbinius sprendimus, pasirinkti studijas, profesijas, darbus. Gera vizija taip pat ir įkvepia veikti, todėl labai svarbu, kad ji būtų pagrįsta Tavo asmenybe, nuoširdžiais norais ir svajonėmis, o ne logiškai sukonstruota remiantis vien sveiku protu ir išskaičiavimu. Keletas patarimų, kaip susikurti gerą karjeros viziją:

 • Leisk sau fantazuoti ir svajoti apie tai, ką nori veikti gyvenime. Užsifiksuok savo svajones, susidaryk jų sąrašą, tai bus puiki medžiaga Tavo karjeros vizijai.
 • Tyrinėk savo interesus. Tik interesus atitinkantis darbas atneš didžiausią pasitenkinimą karjera.
 • Išsiaiškink savo vertybes, kokiais principais norėtum vadovautis. Karjeros vizijoje turėtų atsispindėti tai, kas Tau gyvenime svarbiausia.
 • Susidėliok gyvenimo prioritetus, kas Tau svarbiausia – darbas, šeima, o gal malonus laiko leidimas ar dvasinis tobulėjimas? Tai svarbu suderinti su karjeros vizija.
 • Pažvelk į savo gyvenimą iš ateities perspektyvos – įsivaizduok, kaip norėtum jį nugyventi, kokius siekius realizuoti, ką sukurti ir palikti po savęs.

Turėdamas karjeros viziją, jau gali išsikelti karjeros tikslus ir suplanuoti konkrečias užduotis šiems tikslams pasiekti.

Karjera.lt gali susikurti vieną ar kelis karjeros ir tobulėjimo planus, kurie būtų tiesiogiai susiję su ilgalaikiais karjeros tikslais. Tai gali būti planai, susiję su studijomis, norimo darbo paieška, pareigų paaukštinimu, nuosavo verslo kūrimu ir kitais karjeros tikslais. Planų pavadinimų pavyzdžiai:

 • magistro studijos;
 • pardavimų skyriaus vadovas;
 • psichologo darbas mokykloje;
 • vasaros praktika;
 • „versliukas";
 • savanorystė Afrikoje.

Kiekvienam planui priskirk užduotis. Tam ypač tinkama SMART (specifinės, išmatuojamos, pasiekiamos, apribotos laike) metodika. Užduotys turi logiškai vesti prie išsikeltų tikslų. Pavyzdžiui, jei nori rasti darbo vietą, tai užduotys gali būti tokios: darbo paieškos strategijos sukūrimas, CV ir motyvacinio laiško pasiruošimas, dokumentų siuntimas potencialiems darbdaviams ir t. t. Užduotis turi būti formuluojama konkrečiai ir aiškiai, kad galėtum ją įgyvendinti bei lengvai atsakyti, ar užduotis jau atlikta, tikslas pasiektas (pavyzdžiui, paruoštas gyvenimo aprašymas, gautas darbo pasiūlymas, įsidarbinta). Planuodamas užduotis ir jų atlikimo laiką numatyk realistiškai, įsivertink turimus išteklius, laiką, situaciją darbo rinkoje. Venk tiek pernelyg lengvų, tiek ir per daug sunkių užduočių  jos mažina motyvaciją. Ir svarbiausia – ne tik planuok, bet ir veik. Daryk tai aktyviai ir drąsiai, nebijodamas suklysti!

Šiuolaikiniame pasaulyje viskas greitai kinta, todėl ir Tavo planas turi būti lankstus. Turėsi retkarčiais jį peržiūrėti ir pataisyti pagal vykstančius ekonomikos, visuomenės poreikių ir karjeros galimybių pokyčius. Taip pat labai svarbu, kaip keičiantis Tau, keičiasi Tavo interesai, vertybės, gabumai, savybės ir kompetencijos. Gal atradai naujų talentų ir įgijai savybių, kurias norėtum realizuoti? Pirmyn!

Daugiau informacijos apie karjeros planavimą rasi čia.