Galimybių tyrinėjimo praktiniai patarimai

Gauk naudingų patarimų, kaip veiksmingai tyrinėti karjeros galimybes! Sužinok daugiau apie tai, kaip orientuotis karjeros informacijos sraute, kaip sistemingai rinkti ir analizuoti karjeros informaciją bei dar daugiau.

Pasitikrink, ar tyrinėji karjeros galimybes

Perskaityk žemiau pateiktus teiginius ir pasitikrink, ar tyrinėji karjeros galimybes. Į kiekvieną teiginį atsakyk Taip arba Ne.

 1. Galiu paaiškinti, kodėl man svarbu tyrinėti karjeros galimybes.
 2. Žinau, kokia karjeros informacija man reikalinga, kur ir kokiais būdais galiu ją efektyviai surasti.
 3. Galiu įvardyti reikalavimus darbuotojams mane dominančiose organizacijose.
 4. Galiu apibūdinti įsidarbinimo galimybes (ūkio sektorių, organizacijos tipą, darbą, užimtumo formą), geriausiai atitinkančias mano karjeros tikslus, asmenybę, gyvenimo situaciją.
 5. Žinau, kokias kompetencijas turiu ugdyti, atsižvelgiant į darbo rinkos keliamus reikalavimus darbuotojams.

Jei bent į vieną teiginį atsakei Ne, tai reiškia, kad nepakankamai tyrinėji karjeros galimybes. Tad turi užduoti sau konkrečius klausimus, susijusius su darbo pasaulio tyrinėjimu, ir aktyviai ieškoti atsakymų į juos. To reikia, kad galėtum pasiekti savo karjeros tikslus!

Jei į visus klausimus atsakei Taip – puiku, panaudok turimą informaciją karjeros sprendimams priimti. Išsikelk realistiškus karjeros tikslus ir sukurk planą jiems pasiekti. Ir, žinoma, visada išlik atviras naujai informacijai ir naujoms galimybėms. Tik taip galėsi tobulėti ir atrasti savo karjerai reikšmingų dalykų.

Norėtum apie karjeros tyrinėjimą sužinoti daugiau? Skaityk patarimus ir semkis naujų žinių. Norėtum įsivertinti, ar esi pasirengęs tyrinėti karjeros galimybes? Užpildyk klausimyną ir testą.

Kas yra karjeros informacija?

Karjeros informacija – su darbo pasauliu susijusi informacija, kuri gali būti naudinga plėtojant ir valdant Tavo karjerą. Ji suprantama kaip visa informacija, kuri padeda įgyti ar praplėsti žinias apie darbo pasaulį ir karjeros galimybes, priimti ir įgyvendinti karjeros sprendimus.

Nori geriau suprasti savo karjeros situaciją ir galimybes? Susipažink su pagrindinėmis karjeros informacijos rūšimis ir jų ypatumais. Sužinok, kokius klausimus turėtum užduoti apie karjeros kryptis, ūkio sektorius ir darbus, darbo rinkos tendencijas, socialinius ir ekonominius veiksnius.

 • informacija apie profesijas;
 • informacija apie užimtumo (įsidarbinimo, nuosavo verslo, projektinės veiklos) galimybes;
 • informacija apie mokymosi galimybes;
 • informacija apie laisvalaikio galimybes;
 • darbo rinkos informacija;
 • informacija apie ekonominės, socialinės, technologinės raidos tendencijas.

Tikslingai rink ir kaupk Tau reikalingą informaciją. Ją interpretuok ir įprasmink, atsižvelgdamas į savo asmenybę, gyvenimo situaciją ir poreikius.

Kas yra karjeros galimybių tyrinėjimas?

Tirti karjeros galimybes reiškia tikslingai rinkti ir analizuoti informaciją apie karjeros kryptis, profesijas, darbus, organizacijas, ūkio sektorius, darbo rinkos tendencijas ir kitus išorinės aplinkos aspektus, siekiant plėtoti ir valdyti savo karjerą.

Karjeros galimybių tyrinėjimas padeda:

 • susikurti realistišką darbo pasaulio ir karjeros galimybių vaizdą;
 • daugiau suvokti apie karjeros kryptis, darbus, darbdavius, darbo rinkai reikalingas kompetencijas, nuosavo verslo kūrimo perspektyvas ir kt.;
 • plėsti žinias apie save (interesus, vertybes, gebėjimus);
 • pasirinkti sau tinkamą karjeros kryptį, studijas ar darbą;
 • savarankiškai priimti sprendimus dėl karjeros krypties, studijų ar mokymosi, užimtumo (įsidarbinimo, praktikos, nuosavo verslo);
 • išsikelti realistiškus karjeros tikslus, parengti planus šiems tikslams pasiekti;
 • kryptingai tobulėti ir ugdyti darbo rinkai reikalingas kompetencijas;
 • tinkamai save pristatyti darbo rinkoje;
 • aiškiau suvokti savo karjeros problemas ir pasirengti pokyčiams.

Šis procesas apima:

Šis procesas gali vykti dvejopai:

 • reaktyviai, kai esi priverstas reaguoti į išorinius veiksnius, pavyzdžiui, naujus karjeros etapus (perėjimą iš aukštosios mokyklos į darbo rinką), įmonės reorganizaciją, darbo rinkos pokyčius;
 • proaktyviai, kai pats savo iniciatyva (laisva valia) tyrinėji karjeros galimybes, pavyzdžiui, norėdamas geriau suvokti asmeninio tobulėjimo poreikius, pasiruošti ateities pokyčiams, vedamas smalsumo, noro rizikuoti, išbandyti save.
Karjeros galimybių tyrinėjimas yra nenutrūkstamas procesas. Greitai kintančiame pasaulyje turi nuolat „atnaujinti" savo žinias.

Būk pasirengęs aktyviai tirti planuotas ir neplanuotas karjeros galimybes. Būk atviras pokyčiams dinamiškame darbo pasaulyje! Tai padės Tau sėkmingai kurti trokštamą karjerą.

Kas padeda atskleisti karjeros galimybes?

 • Smalsumas. Domėkis naujomis galimybėmis.
 • Optimizmas. Žiūrėk į naujas galimybes pozityviai – viską gali pasiekti!
 • Drąsa. Pasirenk rizikuoti ir veikti neapibrėžtose situacijose.
 • Atvirumas. Priimk naują informaciją ir naujoves, keisk požiūrį.
 • Atkaklumas. Stenkis nepaisydamas nesėkmių.
 • Aktyvumas. Maksimaliai įsitrauk į galimybių paiešką ir tyrinėjimą.
 • Kūrybiškumas. Įsivaizduok, kaip pasikeistų Tavo gyvenimas, jei būtų įgyvendintos tinkamos galimybės, t. y. kurk savo ateities scenarijus.

Kaip tirti karjeros galimybes?

Pagrindiniai kryptingo karjeros galimybių tyrinėjimo žingsniai:

 1. Apsibrėžk esamą situaciją.

  Apmąstyk, kokia yra dabartinė Tavo karjeros situacija, kiek esi patenkintas ir nepatenkintas ja, kaip sekasi siekti savo karjeros tikslų, ar darai tai, ką nori daryti, kokie karjeros pasirinkimai Tavęs laukia, kokią karjeros problemą sprendi, kokie Tau aktualūs karjeros klausimai. Užsirašyk savo mintis ir klausimus.

 2. Nustatyk, kokia karjeros informacija Tau reikalinga.

  Apibrėžus karjeros problemą ir su ja susijusius klausimus, nuspręsk, kokios konkrečios informacijos Tau reikia, kokią jau turi, o kokios dar nepakanka. Pavyzdžiui, gali siekti sužinoti, kaip dominantys darbdaviai atsirenka specialistus ir kokius jiems kelia reikalavimus, kokios yra karjeros perspektyvos baigus savo studijų programą. Užsirašyk, kokią karjeros informaciją turi surinkti.

 3. Nuspręsk, kaip surinksi reikalingą karjeros informaciją.

  Atsižvelgdamas į savo poreikius ir situaciją pasirink tinkamiausius karjeros informacijos šaltinius. Pavyzdžiui, vienais atvejais informaciją greitai rasi darbo skelbimuose, kitais atvejais veiksmingiau kreiptis į žmones arba įgyti darbo patirties.

 4. Rink karjeros informaciją.

  Kaupk Tave dominančią karjeros informaciją. Mokykis atlikti tikslinę informacijos paiešką internete, inicijuoti ir vesti informacinius pokalbius, surinkti reikalingą informaciją renginiuose.

 5. Įvertink surinktą karjeros informaciją

  Ne visa gauta informacija Tau bus svarbi ir reikalinga, tad prieš ją analizuodamas įvertink jos kokybę ir naudą. Atsirink, kas patikima ir aktualu Tau.

 6. Analizuok surinktą karjeros informaciją.

  Analizuok, apibendrink, interpretuok surinktą informaciją, susiek ją su žiniomis apie save, savo gyvenimo ir darbo patirtimi. Palygink galimų karjeros pasirinkimų privalumus ir trūkumus, jų įgyvendinimo praktinę naudą ir kainą.

 7. Planuok tolesnius veiksmus

  Apmąstyk, kaip sekėsi rinkti informaciją, ką sužinojai, išmokai, ką svarbu daryti toliau.

Pasisemk idėjų

Nežinai, kokį kelią toliau rinktis? Nesuvoki, kokius darbus ir darbdavius gali rinktis pagal savo studijų programą? Nežinai, ar realu susirasti darbą Tave dominančioje karjeros kryptyje?

Šią sumaištį tikrai gali įveikti – tiesiog pradėk tyrinėti! Ieškok idėjų ir įkvėpimo:

 1. Tyrinėk karjeros kryptis ir pareigybes.

  Peržiūrėk Karjera.lt  Karjeros krypčių ir pareigybių aprašus. Profesijų kataloge sužinok, kokie interesai, vertybės ir gebėjimai būdingi konkrečių profesijų darbuotojams. Naudodamasis šia susisteminta informacija, greitai susidarysi pirminį vaizdą apie skirtingas karjeros kryptis.

  Šią informaciją analizuok, susiek su turimomis žiniomis apie darbus, darbdavius ir save.  Ieškok sąsajų tarp savo interesų, vertybių ir gabumų, nustatytų Karjera.lt savęs pažinimo testais ir klausimynais, ir Tave dominančių pareigybių ir profesijų.

  Nusistatyk Tave dominančias karjeros kryptis, susipažink su konkrečiomis pareigybėmis. Kai susipažinsi su karjeros krypčių ir pareigybių aprašais, tęsk tyrinėjimą ir apžvelk galimybes įvairiuose kontekstuose: ūkio sektorių, organizacijų, užimtumo formų, pasaulinės darbo rinkos. Rink konkrečią informaciją apie darbus skirtingose organizacijose.

 2. Pažink darbdavius.

  Peržiūrėk darbdavių profilius. Susipažink su darbdaviais, siūlančiais karjeros galimybes studentams ir absolventams. Darbdavių pateikiama informacija apie save padės suprasti, ko jie tikisi iš savo darbuotojų, kokius jiems kelia reikalavimus ir ką jiems siūlo.

  Tyrinėk, kur norėtum dirbti: kokiame sektoriuje (privačiame, valstybiniame, pelno nesiekiančiame), kokio tipo  organizacijose (didelėse, vidutinėse, mažose ar labai mažose), kokia užimtumo forma (visą darbo dieną, imantis savarankiškos veiklos, laikinai įsidarbinant ar kt.).

  Palygink konkrečius darbdavius, įvertink galimus darbo pas juos privalumus ir trūkumus, tolesnes perspektyvas – ar jie galės patenkinti Tavo lūkesčius. Atsirink ir pažymėk Tave dominančius darbdavius.

 3. Naršyk darbo ir praktikos skelbimus.

  Analizuok darbo ir praktikos skelbimus. Juose rasi informaciją apie darbdavį, siūlomas pareigybes, darbo pobūdį, siūlomas sąlygas, reikalavimus kandidatams, kontaktus. Pamatysi, kaip tas pats darbas gali skirtis priklausomai nuo organizacijos, ūkio sektoriaus.

  Tyrinėk, kokie darbai suderinami su Tavo turimomis vertybėmis, interesais ir gebėjimais, gyvenimo prioritetais, kokie darbai atitinka Tavo karjeros planus ir turi ateities perspektyvų. Pažymėk Tave dominančius darbo skelbimus.

 4. Analizuok absolventų karjeros stebėsenos duomenis.

  Sužinok, kaip sekasi plėtoti karjerą skirtingoms absolventų laidoms pagal studijų programas, kokios yra įsidarbinimo, atlyginimo, pareigų keitimo, pasitenkinimo karjera ir kt. karjeros tendencijos. Ši informacija Tau suteiks įžvalgų apie tai, ko gali tikėtis ateityje.

 5. Bendrauk.

  Kalbėkis su draugais, kolegomis ar savo sričių profesionalais. Bendraudamas gausi naujausios informacijos apie karjeros kryptis, darbus, darbdavius, ūkio sektorius ir kitus darbo pasaulio aspektus. Pavyzdžiui, iš pirmų lūpų sužinosi apie teigiamas ir neigiamas tam tikro darbo ar organizacijos ypatybes, apie tai, kokie žmonės sėkmingiausiai dirba tam tikrą darbą arba plėtoja karjerą organizacijoje.

  Kiti žmonės gali patarti ir padėti geriau suprasti, kaip Tavo žinios, gebėjimai, įgūdžiai ir asmenybė atitinka tam tikrą karjeros sritį. Galbūt jie padės pasirinkti tinkamiausią karjeros kelią. Taigi, tikslingai kur socialinį tinklą ir naudok jį karjeros galimybių tyrinėjimui.

  Galimybė kurti socialinį tinklą yra tam skirti renginiai, pavyzdžiui, karjeros mugės, profesinių asociacijų susitikimai, atvirų durų dienos organizacijoje, konferencijos, seminarai, mokymai. Sek informaciją ir dalyvauk  renginiuose, susitikimuose. Pats inicijuok bendravimą su Tave dominančiais darbdaviais.

 6. Įgyk patirties.

  Tiesioginė patirtis suteiks naujų vertingų žinių apie karjeros kryptis, darbus, darbdavius ir kitus karjeros aspektus. Įgyta patirtis gali suteikti naujų žinių ir idėjų ne tik apie tam tikrą profesinę veiklą, bet ir patį save – Tavo interesus, vertybes, gebėjimus bei jų suderinamumą su tam tikra profesine veikla ir aplinka.

  Nuspręsk, kaip Tau geriausia pažinti karjeros galimybes patyrimu. Pavyzdžiui, galimi tokie būdai:

  • darbo stebėjimas;
  • praktika, stažuotė;
  • terminuotas, laikinas, sezoninis įsidarbinimas, darbas ne visą darbo dieną;
  • savanoriškas darbas;
  • simuliacijos;
  • projektinės veiklos;
  • žaidimai;
  • konkursai.

Kaip sėkmingai dalyvauti Karjeros mugėse?

Karjeros mugė yra renginys, kuriame susitinka studentai ir organizacijų atstovai – potencialūs darbdaviai. Kaip tinkamai pasinaudoti šiais susitikimais?

 1. Nuspręsk, ko sieksi.

  Atsižvelgdamas į savo poreikius, išsikelk dalyvavimo Karjeros mugėje tikslus. Pavyzdžiui:

  • tirti karjeros galimybes – surinkti vertingą informaciją apie dominančias organizacijas, darbus, reikalavimus darbuotojams;
  • plėsti karjerai reikšmingą profesinį tinklą – užmegzti kontaktus su potencialiais darbdaviais, žinomais profesionalais, įvairias karjeros valdymo paslaugas teikiančiais tarpininkais;
  • sužinoti apie darbo ar praktikos pasiūlymus – susitikti su potencialiais darbdaviais ir aptarti darbo ar praktikos galimybes;
  • teigiamai prisistatyti – atkreipti Tau įdomios organizacijos atstovų dėmesį į save, išsiskirti iš kitų;
  • įgyti vertingos patirties – kalbantis su organizacijų atstovais išmokti dalykinio bendravimo, tinkamo prisistatymo, informacinio interviu vedimo ir t. t.
 2. Iš anksto pasiruošk.

  • Susipažink su mugės dalyviu sąrašu: pasižiūrėk, kiek ir kokių Tave dominančių organizacijų dalyvaus Mugėje.
  • Surink papildomą informaciją apie dominančias organizacijas: pasižiūrėk, koks jų veiklos pobūdis, tikslai, deklaruojamos vertybės, struktūra, darbo pozicijos, reikalavimai darbuotojams, karjeros galimybės ir t. t.
  • Apgalvok, ką dar norėtum sužinoti iš organizacijų atstovų, pasirenk konkrečių klausimų sąrašą kiekvienai organizacijai. Tai gali būti klausimai apie organizacijos veiklos planus, darbuotojų atrankos ypatumus, reikalavimus konkrečioms pareigybėms, tobulėjimo ir karjeros galimybes, asmenis, galinčius suteikti papildomą informaciją ir t.t. Neklausk banalių, daugumai žinomų klausimų, ar to, ką lengva rasti įmonės interneto puslapyje.
  • Nustatyk prioritetus – kokios organizacijos labiausiai Tave domina. Išdėstyk dalyvius pagal svarbą, suplanuok jiems skiriamą laiką.
  • Pasiruošk pristatyti save: kas esi, ko sieki, ką gali pasiūlyti organizacijai, kokias jos problemas žinai ir gali padėti spręsti. Apmąstyk savo vertybes, interesus, įgytas kompetencijas, sukauptą patirtį bei pasiekimus – to Tavęs gali paklausti organizacijų atstovai pokalbio metu. Pristatydamas save būk konkretus bei tikslus, grįsk savo gebėjimus konkrečiais faktais bei realia patirtimi.
  • Apgalvok atsakymus į tipiškus klausimus:
   • Pristatykite save.
   • Kodėl domitės šia karjeros sritimi?
   • Kodėl domitės mūsų organizacija?
   • Koks darbas būtų Jums idealus?
   • Kaip įsivaizduojate X darbą mūsų organizacijoje?
   • Kokias žinias ir įgūdžius, įgytus studijų metu, galėsite pritaikyti šitame darbe, mūsų organizacijoje?
   • Kokią turite darbinę patirtį?
   • Kokie Jūsų karjeros interesai?
 3. Elkis tinkamai.

  • Atvyk anksčiau, tai padės Tau tiksliau įvertinti aplinką, susidėlioti konkretų veiksmų planą. Atsižvelk į dominančių organizacijų atstovų skaičių.
  • Aktyviai veik, kalbėkis su organizacijų atstovais.
   • Prisistatyk, suformuluok savo tikslą, siek padaryti gerą pirmą įspūdį.
   • Būk konkretus, paklausk, kas Tave domina.
   • Būk atidus, klausykis.
   • Į klausimus atsakyk dalykiškai, nuoširdžiai, tiksliai ir glaustai (bet ne vienu žodžiu).
   • Būk pozityvus, parodyk savo entuziazmą, susidomėjimą.
   • Atsimink, kad pokalbis yra bendravimas.
   • „Neokupuok" vieno darbdavio: būk atidus laikui.
   • Pokalbio pabaigoje, įvertinęs gautą informaciją:
    • Palik CV.
    • Paprašyk vizitinės kortelės, kontaktų.
    • Paklausk, koks kitas proceso žingsnis, su kuo turėtum palaikyti ryšį ir į ką kreiptis, jei norėsi patikslinti informaciją.
    • Padėkok už dėmesį ir informaciją.
  • Fiksuok informaciją:
   • Po kiekvieno pokalbio pasižymėk svarbius dalykus.
   • Apgalvok, ką gali patobulinti kitame pokalbyje.
 4. Veik po mugės.

  • Parašyk laiškus. Padėkok organizacijų atstovams už suteiktą galimybę gauti vertingą informaciją.
  • Nusiųsk savo CV, motyvacinį laišką. Primink apie savo kandidatūrą, kodėl norėtum įsidarbinti.
  • Įvertink savo dalyvavimą mugėje: ką darei gerai, ką reikia tobulinti, kokie klausimai buvo sunkūs, ko išmokai.
  • Išanalizuok gautą informaciją.
  • O svarbiausia – veik, išnaudok atsiradusias galimybes siekti trokštamų karjeros tikslų!