Apie karjeros valdymą

Trokšti sėkmingos karjeros? Nori pasirinkti sau tinkamą profesiją? Svajoji rasti darbą, kuris būtų prasmingas, mėgstamas, užtikrintų solidžias pajamas ir turiningą gyvenimą? Šių dienų globaliame, dinamiškame pasaulyje nei valstybė, nei darbdaviai nebenori ir nebegali prisiimti atsakomybės už dirbančiųjų karjerą. Taigi jos sėkmė šiandien kaip niekada priklauso nuo mūsų pačių, mūsų noro ir gebėjimo tinkamai ją valdyti.

PLAČIAU

Karjera - visą gyvenimą trunkanti mokymosi ir darbo patirčių seka, apimanti Tavo darbovietes, pareigas ir pasiekimus, saviraišką, profesinį tobulėjimą ir su tuo susijusius vaidmenis.

Karjeros valdymas – procesas, apimantis savęs ir karjeros galimybių pažinimą, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą ir realizavimą bei derinimą su kitomis gyvenimo sritimis. Susipažink išsamiau su kiekvienu iš šių karjeros valdymo elementų! 

Sėkmingam karjeros valdymui pirmiausia reikia gerai pažinti saveišsiaiškinti savo interesus, vertybes, gabumus, kompetencijas ir kitas karjerai svarbias asmenines ypatybes. Interesų pažinimas parodys Tavo pomėgius, norus užsiimti tam tikra veikla. Vertybės atskleis, kokiais orientyrais gyvenime vadovautis priimant sprendimus, ko siekti profesinėje veikloje. Suvokdamas savo gabumus ir kompetencijas galėsi įsivertinti savo stipriąsias ir tobulintinas puses, pranašumus ir trūkumus siekiant užsibrėžtų karjeros tikslų.

Taip pat itin svarbu pažinti karjeros galimybes – išmanyti egzistuojančias karjeros kryptis, profesijas ir pareigybes, ūkio sektorių ir organizacijų specifiką ir kt. Gerai suprasdamas ekonomikos tendencijas, technologijų pokyčius, svarbius visuomenės reiškinius, tokius kaip emigracija, demografija, gyvenimo stilius ir kt., galėsi tiksliau įvertinti ilgalaikes darbo rinkos perspektyvas – kokie gebėjimai ir profesijos bus vertinamos ateityje visame pasaulyje ar konkrečiuose regionuose. Pažinodamas mokymosi galimybes lengviau įgysi karjerai reikalingų kompetencijų, gebėsi kelti, planuoti ir įgyvendinti mokymosi tikslus. Taip priimsi Tavo poreikius geriausiai atitinkančius sprendimus!

Geras savęs ir išorinio pasaulio pažinimas padės Tau priimti karjeros sprendimus, maksimaliai atitinkančius Tavo interesus, vertybes, gabumus, stipriąsias asmenybės puses. Karjeros sprendimų priėmimas – ypač atsakingas momentas karjeros valdymo procese, kadangi pasirinkdamas vieną iš daugelio galimybių tarsi užkerti kelią kitoms, bent jau kuriam laikui. Tavo pasirinkimai formuoja karjeros, o kartu ir gyvenimo kelią, todėl itin svarbu tinkamai jiems pasirengti, įgyti tam reikalingų kompetencijų.

Karjeros sprendimus svarbu realizuoti, paverčiant juos konkrečiais karjeros planais. Žinoma, būtina suvokti, kad karjeros vizija ir tikslai nėra pasiekiami per naktį ar kelias dienas, kartais tai užtrunka dešimtis metų. Tad turi gebėti tinkamai suplanuoti savo veiklas, išteklius, gyvenimo prioritetus ilgalaikėje perspektyvoje, kad be įtampos ir blaškymosi galėtum sistemingai siekti savo trokštamos karjeros.

Vien planuoti neužtenka – reikia tai realizuoti praktiškai. Todėl labai svarbu įgyti norimiems pokyčiams reikalingų kompetencijų ir jas nuolat atnaujinti. Turėk galvoje, kad mokymasis visą gyvenimą yra neatsiejama sėkmingos karjeros dalis. Kita vertus, karjera yra tik viena iš gyvenimo sričių, todėl norėdamas visaverčio laimingo gyvenimo turėsi suderinti karjeros siekius su kitomis gyvenimo sritimis – šeima, laisvalaikiu, draugais, visuomenine veikla ir kt. 

Atmink, kad Tavo karjeros siekiai gali keistis – juk nuolat keitiesi Tu pats. Gali būti, kad pasirinksi karjeros kelią, kuris pasirodys klaidingas: neatitiks Tavo lūkesčių ir neteiks pasitenkinimo. Su tuo anksčiau ar vėliau susiduria dauguma žmonių – Tu toks ne vienas! Svarbiausia, kad drąsiai imtumeisi iniciatyvos padėtį keisti. Tuomet vėl persvarstysi savo vertybes, prioritetus, iš naujo mėginsi pažinti save ir suprasti, ko nori, kad priimtum naujus, geresnius sprendimus. Atsiras naujas karjeros planas ir visomis pastangomis mėginsi jį įgyvendinti.

Per gyvenimą gali ne vieną kartą iš esmės pakeisti karjeros kryptį, profesiją, gal net samdomą darbą išmainysi į nuosavą verslą. Na, o smulkesni pokyčiai vyksta nuolat, gal net keletą kartų per metus, pavyzdžiui, keičiamas darbas ar pareigos. Karjeros valdymo labiausiai prireiks priėjus tą kritinį tašką, kai įvertinęs savo poreikius ir aplinką nuspręsi judėti nauja kryptimi. Sėkmės – mes Tau padėsim!

Informacinėje sistemoje Karjera.lt rasi visą informaciją ir įrankius sėkmingam karjeros valdymui. Kviečiame domėtis, skaityti, bandyti ir klausti! Naudokis sistemos galimybėmis:

 • pažink save, atlikęs čia paskelbtus testus;
 • tyrinėk karjeros galimybes: studijų kryptis, pareigybes, organizacijas, įsidarbinimo perspektyvas po studijų;
 • suformuluok savo karjeros viziją;
 • fiksuok su karjera susijusias įžvalgas, idėjas ir svajones;
 • kurk karjeros ir asmeninio tobulėjimo planus;
 • įsivertink ir tobulink karjeros valdymo kompetencijas;
 • savarankiškai ar drauge su patyrusiais konsultantais spręsk karjeros sunkumus;
 • tvarkyk asmeninius finansus;
 • rask norimą darbo ar praktikos vietą;
 • plėsk karjerai svarbų socialinį tinklą, užmegzk ir palaikyk ryšius su dominančių profesijų, organizacijų atstovais, karjeros konsultantais;
 • stebėk, kaip Tau sekasi judėti norimu karjeros keliu!