Absolventų karjeros stebėsena

Informaciją apie absolventų karjeros stebėseną galite rasti dviem būdais: aukštųjų mokyklų absolventų karjeros stebėsenos viešai prieinamose ataskaitose arba patys naudodami stebėsenos duomenų paieškos ir filtravimo įrankius.

Karjeros stebėsenai naudojami dviejų tipų rodikliai:

  • objektyvūs valstybės informacinių sistemų, valstybinių ar žinybinių registrų rodikliai: jie atskleidžia, kaip greitai studijas baigę absolventai susiranda darbą*, apibūdina absolventų padėtį darbo rinkoje, užimtumo pobūdį, darbo užmokesčio dydį ir kt.;
  • subjektyvūs, sociologinių apklausų rodikliai: jie parodo subjektyvią absolventų nuomonę įvairiais karjeros klausimais.

Subjektyvūs rodikliai renkami keturis kartus – apklausiant absolventus po studijų baigimo praėjus pusei, vieneriems, trejiems ir penkeriems metams. Pirmų dviejų apklausų (skirtų baigusiems studijas prieš 6 mėn. ir 12 mėn.) tikslas  – absolventų įsidarbinimo vertinimas, trečia apklausa (skirta baigusiems studijas prieš 3 metus) vertina absolventų gebėjimą sėkmingai įsitvirtinti darbinėje veikloje, ketvirta (skirta baigusiems studijas prieš 5 metus) – orientuota į absolventų pasitenkinimo karjera ir darbu vertinimą.

Objektyvūs rodikliai apie absolventų karjerą gaunami iš valstybės informacinių sistemų, valstybinių ar žinybinių registrų 5 metus po studijų baigimo ir atnaujinami du kartus per metus.

Analizuodami subjektyvios ir objektyvios stebėsenos duomenis turite atsižvelgti į tai, kada atnaujinti duomenys buvo gauti iš valstybinių ir žinybinių registrų, o  kada atlikta absolventų apklausa. Jei atliktą apklausą ir valstybinių registrų duomenų atnaujinimą skiria laiko tarpas, dalis su tais pačiais rodikliais susijusių duomenų gali nesutapti, pavyzdžiui,  duomenys apie atlyginimo dydį, absolvento užimtumą ir pan. Tokiu atveju daugiau dėmesio reikėtų skirti naujesniems duomenims.

Absolventų įsidarbinimo ir karjeros raidos duomenys atskleidžia įsidarbinimo ir karjeros galimybes baigus aukštąją mokyklą Lietuvos darbo rinkoje. Ši informacija naudinga kiekvienam besirenkančiam studijas ir planuojančiam savo karjerą.

OBJEKTYVŪS ABSOLVENTŲ KARJEROS STEBĖSENOS RODIKLIAI IR JŲ PJŪVIAI

*Atkreipkite dėmesį į tai, jog stebėsenos duomenys apsiriboja Lietuvos darbo rinka ir neapima visų galimų užimtumo formų. Matote duomenis tik apie tuos absolventus, kurie dirba pagal darbo, autorines sutartis arba gauna pajamas iš sporto, atlikėjo veiklos.  Nėra duomenų apie tuos absolventus, kurie dirba už Lietuvos ribų, vykdo individualią veiklą, plėtoja nuosavą verslą.