Kaip sėkmingai pasirodyti darbo pokalbyje

Kokia yra darbo pokalbio esmė?

Siekdamas įvertinti Tavo tinkamumą organizacijai ir darbo vietai, darbdavys paprastai kviečiasi į darbo pokalbį, laikydamas šią vertinimo priemonę efektyviausia. Tau darbo pokalbis taip pat suteikia puikią galimybę įvertinti savo suderinamumą su organizacija ir darbu bei parodyti darbdaviui, kokią naudą jam gali atnešti.

Taigi darbo pokalbis yra dvišalis procesas, kuriame tiek darbdavys, tiek Tu turite surinkti informaciją, kad priimtumėte teisingą sprendimą.

Darbo pokalbio metu darbdavys turi tokius tikslus:

 • pristatyti organizaciją ir darbo vietą;
 • tinkamai įvertinti kandidatą;
 • tinkamai atlikti atranką.

Vertindami kandidatus darbdaviai bando atsakyti į klausimus, kodėl šis žmogus ieško darbo, kokios jis gali duoti naudos organizacijai, kaip apie kandidatą sužinoti kuo daugiau reikalingos informacijos, ar tikrai šis žmogus yra geriausias kandidatas organizacijai.

Pokalbyje dėl darbo Tavo tikslai yra šie:

 • pristatyti save;
 • parodyti, kokią naudą gali duoti organizacijai ir darbui, atskleisti savo gebėjimus ir laimėjimus;
 • įvertinti savo suderinamumą su organizacija ir darbu;
 • gauti tinkamą darbo pasiūlymą.

Prieš pokalbį dėl darbo su potencialiu darbdaviu turi pasirengti – atlikti namų darbus. Pasirengimas ir įgūdžiai (dalyvavimo darbo pokalbiuose patirtis) yra pagrindiniai veiksniai, lemiantys darbo pokalbio sėkmę.

Kokie dažniausiai darbdavių užduodami klausimai?

Tradicinio pokalbio metu darbdaviai užduoda klausimus, kad susidarytų aiškų vaizdą apie Tavo pasirengimą darbui, motyvaciją ir asmenybę.

Dažniausiai užduodamų klausimų pavyzdžiai

Klausimai apie asmenines ypatybes:
 • Ar galite trumpai prisistatyti (papasakoti apie save)?
 • Kokios savybės Jus geriausiai apibūdina?
 • Kaip Jus apibūdintų draugai (kolegos)?
 • Kas Jus labiausiai motyvuoja darbe?
Klausimai apie stipriąsias ir silpnąsias puses:
 • Kokius tris svarbiausius savo gyvenimo pasiekimus galėtumėte įvardyti?
 • Kuo Jūs iš tikrųjų didžiuojatės?
 • Kaip manote, kokį darbą Jums geriausiai sekėsi atlikti iki šiol? Kodėl?
 • Kokias veiklas atlikti Jums sekasi sunkiau? Kodėl?
Klausimai apie tikslus:
 • Koks darbas šiuo metu Jums būtų idealus?
  • Kokie Jūsų artimiausi karjeros tikslai? (Kaip įsivaizduojate save po vienerių metų?)
  • Kokie Jūsų ilgalaikiai karjeros tikslai? (Kaip įsivaizduojate save po penkerių metų?)
 • Kaip planuojate pasiekti savo karjeros tikslus?
 • Jei mes priimtume Jus į šį darbą, koks turėtų būti kitas Jūsų karjeros žingsnis?
Klausimai apie išsilavinimą ir tobulėjimą:
 • Kokias kompetencijas, įgytas studijų metu, pritaikytumėte šiame darbe / mūsų organizacijoje?
 • Kaip savo išsilavinimą pritaikytumėte šiam darbui / mūsų organizacijai?
 • Kokie tolesni Jūsų studijų ar mokymosi planai?
 • Ar galite įvardyti keletą sričių, kuriose norėtumėte tobulėti (artimiausią pusmetį / metus)?
Klausimai apie darbo patirtį:
 • Ar galite pristatyti savo darbinę patirtį?
 • Kokias pagrindines funkcijas ir užduotis atliekate savo dabartiniame darbe?
 • Ką pavyko pasiekti einant šias pareigas?
 • Kas patiko ir nepatiko paskutiniame Jūsų darbe?
 • Kodėl išėjote iš paskutinės darbovietės?
 • Kaip manote, kokį darbą iki šiol jums geriausiai sekėsi atlikti? Kodėl?
 • Kokios veiklos Jums sekasi sunkiau? Kodėl?
Klausimai apie darbą ir organizaciją:
 • Ką žinote apie mūsų organizaciją?
 • Kodėl Jus domina mūsų organizacija?
 • Kodėl Jus domina būtent ši pozicija?
 • Kaip įsivaizduojate darbą šioje pozicijoje?
 • Kaip manote, kodėl būtent Jus turėtume pasirinkti?
 • Ko tikėtumėtės iš mūsų organizacijos?
 • Kokio atlyginimo norėtumėte?
 • Kokių darbo sąlygų tikėtumėtės naujame darbe?

Kaip atsakyti į klausimus?

Kaip atsakyti į klausimus?

 1. Gerai žinok savo karjeros tikslus, kompetencijas, įsidarbinimo ir gyvenimo prioritetus.
 2. Būk pasirengęs aptarti ir išplėtoti savo gyvenimo aprašymą.
 3. Sutelk dėmesį į klausimus. Prieš atsakydamas gerai pagalvok, kodėl darbdavys jį Tau užduoda ir ką iš tikrųjų tikisi išsiaiškinti.
 4. Atsakyk tik apie tai, ko darbdavys klausia.
 5. Kalbėk aiškiai, konkrečiai ir tiksliai. Pateik darbdaviui reikšmingą informaciją ir faktus, kuri siejasi su organizacija ir darbu.
 6. Naudok konkrečius pavyzdžius, kurie pagrįstų Tavo gebėjimus, interesus ir vertybes.
 7. Venk klišių ir „nenaudingo" kalbėjimo, kai sakoma „visada", „niekada", „kaip visi" ir pan.

Kad pasisemtum idėjų ir įkvėpimo, pateikiame Tau keletą klausimų ir rekomendacijų atsakymams. Ruošdamasis pokalbiui apgalvok atsakymus į pagrindinius užduodamus klausimus, praktikuokis į juos atsakyti, užsirašyk atsakymus ir aptark juos su kitais.

Papasakokite apie save

Šis klausimas atveria galimybę sukurti teigiamą įspūdį apie save ir aiškiai pristatyti savo karjeros tikslus.

Prieš eidamas į pokalbį apgalvok trumpą savęs pristatymą (1–2 minučių). Gali naudoti tokią struktūrą:

 1. Įžanga: kas Tu ir kodėl dalyvauji atrankoje.
 2. Išsilavinimas ir mokymai: tiesiogiai susiję su organizacija ir darbo vieta, karjeros interesai ir kaip jie plėtojami. Paminėk savo pasiekimus bei gebėjimus, įgytus studijuojant.
 3. Darbo patirtis: svarbiausia Tavo dabartiniams karjeros siekiams, gautos atsakomybės ir pasiekimai.
 4. Darbas ir karjeros tikslai: kodėl Tave sudomino šis darbas ir organizacija, kokie Tavo karjeros siekiai ir interesai.
 5. Vertė, kurią gali atnešti: ką gali duoti organizacijai.
 6. Trumpas apibendrinimas.

Pavyzdys:

„Esu... Studijuodamas verslo vadybą ir administravimą įgijau žinių apie tai, kaip organizuoti įmonės darbą. Bakalauro darbas tema „...." buvo įvertintas puikiai.

Atlikau praktiką įmonėje „...", kur mano pavyko sėkmingai įgyvendinti iškeltus tikslus: patobulinti klientų aptarnavimo standartą – dėl to klientų pasitenkinimo indeksas pakilo 10 proc.

Atsižvelgdamas į savo klientų aptarnavimo vadybos žinias ir darbo patirtį, noriu dirbti įmonėje – čia galėčiau... Mane domina būtent Jūsų įmonė, nes... Čia pritaikyčiau..."

Ką žinote apie mūsų organizaciją?

Prieš pokalbį būtinai pasidomėk organizacijos veikla, apgalvok, kuo ji išsiskiria iš konkurentų, su kokiais iššūkiais susiduria dabar ir gali susidurti ateityje. Atsakydamas į šį klausimą turi pademonstruoti, kad žinai konkrečius faktus apie organizaciją ir jos veiklą.

Savo žinias apie organizaciją pademonstruok visada, kai tik atsiranda tokia galimybė – nelauk konkretaus klausimo apie tai. Pavyzdžiui: „Aš laisvai kalbu daniškai. Atkreipiau dėmesį į tai, kad Jūs siekiate plėtoti verslą Danijoje. Taigi šios šalies kalbos mokėjimas yra labai naudingas".

Kokie Jūsų įgūdžiai ir kompetencija užtikrintų sėkmingą darbą mūsų organizacijoje?

Svarbiausia pateik kelis pagrindinius savo gebėjimus ir įgūdžius, nurodyk su jais susijusius pasiekimus ir išryškink jų naudą darbe.

Kokio atlyginimo pageidautumėte?

Gali pasakyti: „Kiek man žinoma, šios pareigybės atlyginimas svyruoja nuo .... iki .... eurų. Už tokį darbą ši suma man yra priimtina." Jeigu klausimo apie pageidaujamą atlyginimą sulauki jau pirmojo pokalbio metu ir nenori konkrečiai įvardyti skaičių, užsimink, jog prieš atsakydamas norėtum daugiau sužinoti apie įgūdžius ir patirtį, kurie yra būtini šiai pozicijai užimti. Vis dėlto ruošdamasis pokalbiui dėl darbo pasiaiškink, koks vidutinis atlyginimas darbuotojams yra siūlomas konkrečioje darbo sferoje, bei apgalvok, kiek norėtum gauti Tu.

Kaip atsakyti į elgesio klausimus?

Norėdami atsirinkti tinkamiausius darbuotojus daugelis darbdavių naudoja elgesio klausimus. Jais prašoma papasakoti, kaip kandidatas elgėsi praeityje situacijose, kurios panašios į sutinkamas naujame darbe. Šie klausimai grindžiami prielaida, kad Tavo elgesį ateityje geriausiai prognozuoja praeities pavyzdžiai.

Šie klausimai grindžiami prielaida, kad asmens elgesį ateityje geriausiai prognozuoja jo elgesys praeityje.

Elgesio klausimų pavyzdžiai:

 • Ar galite išsamiai papasakoti, kaip dirbote panašų darbą praeityje?
 • Kokią sunkiausią problemą per pastarąjį pusmetį Jums teko spręsti?
 • Papasakokite apie tai.
 • Papasakokite, kaip sprendžiate konfliktus su klientais. Pateikite konkretų
 • pavyzdį.
 • Ar galite pateikti pavyzdį, kai padarėte daugiau negu iš Jūsų buvo reikalauta ir tikėtasi?

Tinkamas atsakymas į elgesio klausimus apima tris dalis:

 1. Problemos (situacijos) apibrėžimas: glaustai nusakyk problemą arba situaciją.
 2. Veiksmai: papasakok, ką ir kaip darei, kad problema būtų išspręsta.
 3. Rezultatas: nusakyk savo veiksmų rezultatus.

Taigi nepasakok, kaip būna dažniausiai, ką Tu darai įprastai. Prisimink ir apibūdink konkrečią situaciją, savo veiksmus, elgesį ir jo rezultatus. Jei situacijoje veikei kaip grupės narys, vis tiek pasistenk aiškiai apibūdinti, koks buvo konkretus Tavo indėlis į grupės veiklą.

Ruošdamasis pokalbiui prisimink ir apgalvok konkrečius praeities patirties pavyzdžius, kurie geriausiai atskleistų darbdaviui, kad turi jam reikalingų kompetencijų ir sugebėsi spręsti jo problemas.

Kaip atsakyti į neteisėtus darbdavio klausimus?

Tiek darbdaviai, tiek darbo ieškantieji turi žinoti veikiančius įstatymus, draudžiančius diskriminuoti darbe (taip pat ir priimant į darbą) pagal lytį, amžių, tautybę, negalią, tikėjimą ar kitais pagrindais.

Visgi darbo pokalbio metu gali būti užduoti draudžiami klausimai, t. y. klausimai apie Tavo amžių, šeimyninį statusą, religiją, tautybę, politines pažiūras, sveikatos būklę ir kitus aspektus. Jais remdamiesi darbdaviai negali atrinkti asmenų darbui. Pavyzdžiui:

 • Ar Jūs vedęs / ištekėjusi?
 • Ar planuojate turėti vaikų?
 • Kur esate gimęs?
 • Kiek Jums metų?
 • Ar per paskutinius penkerius metus esate gulėjęs ligoninėje?

Jei darbo pokalbio metu išgirdai draudžiamą klausimą, turi nuspręsti, kaip pasielgti. Tu gali:

 1. Neatsakyti į klausimą.
 2. Paklausti: „Kaip šis klausimas susijęs su darbu?", „Kodėl užduodate šį klausimą?".
 3. Pasakyti: „Nemanau, kad šis klausimas susijęs su darbu ir jam keliamais reikalavimais".
 4. Atsakyti į klausimą.
 5. Atsakyti į klausimą Tau priimtinu būdu, pateikiant informaciją ir faktus, susijusius su darbo reikalavimais. Pavyzdžiui, į klausimą „Ar Jūs turite vaikų?" gali atsakyti: „Suprantu, kad šis darbas susijęs su dažnomis komandiruotėmis. Tačiau aš puikiai sugebu suderinti vaikų priežiūrą ir darbą. Galite susisiekti su mano ankstesniu darbdaviu, kuris patvirtins šią informaciją".
 6. Susisiekti su lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir informuoti juos apie šį įvykį.

Kaip pasirengti darbo pokalbiui?

 1. Ištirk organizaciją ir būsimą darbą.

  Surink informaciją apie organizaciją (produktus ar paslaugas, organizacijos filosofiją, kultūrą, vertybes, poreikius ir problemas), būsimą darbą (vietą struktūroje, tikslus, funkcijas, reikalavimus), atrankos procesą (kas su Tavimi susitiks, kaip vyks atranka).

 2. Įvertink ir apibrėžk savo gebėjimus, vertybes, interesus, įsidarbinimo prioritetus, turėdamas galvoje konkrečios organizacijos poreikius ir konkrečią darbo vietą.

 3. Pasirenk atsakyti į tradicinio ir elgesio interviu klausimus.

  Numatyk klausimus, kurie tikrai bus užduoti, ir apgalvok galimus atsakymus. Prisimink konkrečius praeities patirties pavyzdžius, kurie atskleistų Tavo turimas ir darbdaviui reikalingas žinias bei gebėjimus.

 4. Parenk klausimų organizacijos / atrankos įmonės atstovams.

  Apgalvok klausimus apie organizaciją, darbą, darbo aplinką. Dėmesio – pagal klausimų turinį, tikslingumą taip pat bus vertinama Tavo kandidatūra: kiek supranti ūkio srities, organizacijos ir darbo specifiką, kokie Tavo darbo prioritetai, kiek esi smalsus, entuziastingas ir iniciatyvus. Klausimų pavyzdžiai:

  • Kodėl šiai darbo vietai ieškote darbuotojo?
  • Kokia yra tipiška darbo diena?
  • Kokie yra artimiausi bei tolesni planai, susiję su šiuo darbu?
  • Kokie didžiausi sunkumai gali būti šiame darbe?
  • Kokią darbų bei priemonių laisvę aš turėčiau, jei būčiau priimtas į šį darbą?
  • Kaip šioje pozicijoje vertinama veikla?
  • Su kokiais didžiausiais iššūkiais gali susidurti kompanija per artimiausius trejus metus?
 5. Parepetuok pokalbį, įsivaizduok jį mintyse.

  Tai padės nusiraminti ir įgyti daugiau pasitikėjimo savimi.

 6. Sužinok tikslią pokalbio vietą, laiką, trukmę, pokalbio dalyvius.

  Tai padės suplanuoti laiką ir geriau pasiruošti pokalbiui.

Kaip elgtis darbo pokalbio metu?

 1. Tinkamai apsirenk.

  Įvairių ūkio sektorių organizacijų aprangos reikalavimai gali skirtis, bet yra ir bendrų reikalavimų – apranga turi būti tvarkinga, švari ir dalykiška.

 2. Atsimink, kad pokalbis yra bendravimas.

  Elkis taip, kad tiek Tu pats, tiek kiti pokalbio dalyviai jaustųsi patogiai. Palaikyk akių kontaktą, klausykis, savo atsakymus pritaikyk prie pokalbio vedėjo bendravimo stiliaus. Nepamiršk kūno kalbos.

 3. Neatsakinėk į klausimus vienu žodžiu.

  Darbdavys iš Tavęs tikisi išsamesnių atsakymų už „Taip", „Ne" arba „Nežinau". Kur tik gali, pateik paaiškinimų, konkrečių pavyzdžių.

 4. Į klausimus atsakyk nuoširdžiai, tiksliai ir glaustai.

  Atsakymai į klausimus turi užtrukti ne ilgiau kaip 2–3 minutes, turi būti tikslūs, aiškūs, konkretūs ir pagrįsti organizacijai svarbiais faktais.

 5. Užduok klausimų pokalbio vedėjams.

  Apgalvoti klausimai parodys rimtą Tavo nusiteikimą, pasiruošimą pokalbiui ir norą atsirinkti tinkamą organizaciją ir darbą, kitaip tariant, tai dar labiau atskleis / padidins Tavo vertę.

 6. Parodyk savo entuziazmą ir susidomėjimą darbu ir organizacija.

  Darbdavys ieško motyvuoto darbuotojo, kuris ne tik galės, bet ir norės stengtis, vertins darbdavį ir darbą. Taip turėsi daugiau šansų patekti į šią poziciją!

 7. Pokalbio pabaigoje būtinai pasitikslink, kada ir koks bus tolesnis atrankos etapas, su kuo turėtum palaikyti ryšį ir į ką kreiptis, jei norėsi patikslinti informaciją.

  Taip jausiesi saugiau ir patirsi mažiau streso, galėsi planuoti tolesnius savo veiksmus.

Kaip elgtis po darbo pokalbio?

 1. Įvertink pokalbio rezultatus.

  Prisimink pokalbį ir apgalvok savo įspūdžius, surinktą informaciją apie organizaciją ir darbą. Įvertink, kiek Tau tinka ši organizacija, darbas, ar nori dirbti su šiais žmonėmis.

 2. Per 48 val. po pokalbio nusiųsk padėkos laišką.

  Laiške dar kartą gali trumpai nurodyti darbdaviui svarbią informaciją apie save ir savo susidomėjimą organizacija bei darbu. Jei darbas organizacijoje nebedomina, nusiųsk mandagų atsisakymo laišką.

 3. Įvertink pokalbį.

  Kiekvieną darbo pokalbį išnaudok kaip mokymosi galimybę. Apgalvok, kas pavyko pokalbio metu, o kas ne, ką kitą kartą darysi kitaip.

 4. Pasirenk tolesniems pokalbiams dėl darbo.

  Jei po pirmo pokalbio tiek Tu, tiek darbdaviai nori toliau tartis dėl darbo, ruoškis antrajam ir tolesniems pokalbiams. Paprastai šie pokalbiai būna konkretesni, smulkiau aptariami įvairūs darbo aspektai: uždaviniai, aplinka, problemos. Nuodugniau tiriamos kandidato kompetencijos ir motyvacija – kartais tam pasitelkiami tam tikri testai, užduotys, namų darbai.