Kaip rasti darbo ar praktikos vietą

Surask mėgstamą darbą ar praktiką per Karjera.lt

Karjera.lt gali padėti Tau susirasti mėgstamą darbą ar praktiką. Pradėk veikti jau dabar!

 1. Įsivertink save ir susistemink informaciją apie save. Jei nori susirasti mėgstamą prasmingą darbą, išsiaiškink, kokia veikla Tave domina ir džiugina, ką sugebi daryti gerai ir kas Tau yra svarbu darbe.
 2. Atrask sau tinkamas galimybes.

  Nustatyk labiausiai Tau tinkamas darbų grupes (karjeros kryptis) ir darbus (pareigybes).

 3. Sužinok daugiau apie darbdavius.

  Surink informaciją apie darbdavius, kokias darbo ar praktikos galimybes jie siūlo. Rinkis, kokiose organizacijose norėtum dirbti ar atlikti praktiką.

 4. Užpildyk profilį.

  Tinkamai prisistatyk darbdaviams Karjera.lt – portale užpildyk savo CV, prisek kitus dokumentus, kurie atskleistų Tavo gebėjimus ir interesus.

 5. Dalyvauk atrankose.

  Siųsk savo CV pagal Tave dominančius darbo ar praktikos skelbimus. Prisistatyk darbdaviams, net jei šiuo metu jie neieško darbuotojų ar praktikantų.

Sėkmingos darbo paieškos žingsniai

Viena iš esminių darbo paieškos klaidų – pasyvumas, kai atliekami tik tokie veiksmai kaip darbo skelbimų peržiūra,  gyvenimo aprašymų siuntimas ir laukimas, kada darbdaviai sureaguos. Šiandien svarbu į darbo paiešką žiūrėti kaip į paties aktyviai valdomą procesą, susidedantį iš įvairių veiklų.

Kad galėtum planuoti savo veiksmus, matyk visą procesą, kurį apima darbo paieška:

Savęs vertinimas: sužinok, ką gali pasiūlyti potencialiems darbdaviams ir ko tikiesi įsidarbinęs.

 1. Pirmiausia, nustatyk savo vertybes (kas Tau svarbu, kas Tave motyvuoja dirbti), interesus (ką patinka daryti, kokios veiklos Tave domina ir kodėl), gebėjimus (ką gebi atlikti gerai). Ieškodamas darbo turi puikiai suvokti savo stiprybes ir motyvaciją. Tai Tau padės aiškiau įsivaizduoti norimą darbą, sąmoningai išsiskirti ir įtikinamai prisistatyti potencialiems darbdaviams.

  Naudokis Karjera.lt savęs pažinimo priemonėmis.

 2. Įsidarbinimo galimybių tyrimas: sužinok, ko iš darbuotojų tikisi darbdaviai, ir ką jie siūlo darbuotojams.

  Tirk galimybes, rinkdamas ir analizuodamas informaciją apie darbo rinkos tendencijas, ūkio sektorius, organizacijas, darbus, darbuotojams keliamus reikalavimus. Norėdamas išsikelti realistiškus darbo paieškos tikslus, turi aiškiai suprasti, ko reikia darbdaviams, kokių gebėjimų ir vertybių jie tikisi iš studentų ir absolventų.
  Naudokis Karjera.lt karjeros galimybių pažinimo priemonėmis.

 3. Darbo paieškos tikslų apibrėžimas: išsikelk konkrečius, realistiškus ir Tave motyvuojančius įsidarbinimo tikslus.

  Nuspręsk, kokio darbo ir kur ieškosi bei ką tiksliai nori pasiekti įsidarbinęs. Susiedamas informaciją apie save ir įsidarbinimo galimybes, nusistatyk konkrečius tikslus, numatančius: 1) darbo pobūdį (pareigybę, darbo turinį, kompetencijas, kurias panaudosi); 2) vietą (geografinę vietą, ūkio sektorių, organizacijos tipus); 3) sąlygas (užimtumo formą, atlyginimą); 4) laiką (darbo pradžios datą). Tikslų išsikėlimas padės kryptingai veikti, pasirinkti veiksmingus darbo paieškos būdus, profesionaliai prisistatyti potencialiems darbdaviams.
  Naudokis Karjera.lt karjeros planavimo priemonėmis.

 4. Darbo paieškos strategijos susikūrimas: taikyk skirtingus darbo paieškos būdus, kurie geriausiai tinka Tau ir Tavo ieškomam darbui.

  Neprisirišk prie vieno darbo paieškos būdo. Nėra vieno darbo paieškos metodo, kuris būtų vertinamas kaip pats efektyviausias. Svarbu iš daugybės paieškos metodų pasirinkti sau tinkamiausius, įvertinus savo įsidarbinimo tikslus, asmeninius, ieškomo darbo ir organizacijų ypatumus. Galvodamas, kaip ieškosi darbo, prisimink, jog apie 75–95 % užimtumo galimybių yra nematomos, t. y. jos nėra viešai skelbiamos. Apie šią „slaptą" darbo rinką nesužinosi iš darbo skelbimų, tad turi naudoti kitus paieškos būdus (pavyzdžiui, kontaktų tinklą, tiesioginį kreipimąsi, įsidarbinimą terminuotam darbui).
  Naudokis Karjera.lt darbo paieškos priemonėmis.

 5. Kontaktų tinklo kūrimas ir naudojimas: aktyviai naudokis kontaktų tinklu, kad susirastum norimą darbą.

  Kreipkis į tinklo narius (savo pažįstamus žmones ir kitus, prie kurių turi priėjimą), kurie galėtų suteikti informacijos, idėjų, naujų kontaktų, patarimų ir paramos ieškant darbo. Kontaktų tinklas užtikrina, kad pasieksi tuos žmones, kurie turi informacijos apie viešai neskelbiamas darbo vietas, pažįsta sprendimus priimančius asmenis organizacijose, kuriose Tu norėtum dirbti, ar gali Tave rekomenduoti būsimam darbdaviui (t. y. sudaryti sąlygas jums susitikti). Laikas, skirtas darbui su kontaktų tinklu, didina sulaukiamų darbo pasiūlymų skaičių.

 6. Tikslinių organizacijų ir darbų tyrinėjimas: išsiaiškink konkretaus Tave dominančio darbdavio poreikius.

  Surink informaciją apie konkrečias Tave dominančias organizacijas ir darbo vietas. Siek suprasti, kodėl darbdavys ieško darbuotojo arba kodėl jam šiuo metu būtų naudingas naujas žmogus, kokias užduotis ar problemas reikėtų pirmiausia atlikti ar spręsti, kokių gebėjimų ir vertybių iš Tavęs tikisi organizacija. Surinkta informacija padės Tau tikslingai prisistatyti darbdaviui.
  Naudokis Karjera.lt karjeros galimybių pažinimo priemonėmis.

 7. Prisistatymo priemonių rengimas: parenk į konkrečius darbdavius orientuotas prisistatymo priemones (CV, motyvacinius laiškus ir kt.).

  Atsižvelgdamas į ieškomo darbo specifiką ir konkrečių darbdavių poreikius, parenk ar atnaujink savo prisistatymo priemones – motyvacinius laiškus, CV, darbo paieškos anketas, pavyzdinių darbų portfelį, socialinių tinklų profilius (pavyzdžiui, „LinkedIn") ar kt. Ieškodamas darbo siek Tave dominančiam darbdaviui tinkamai pristatyti konkrečius savo gebėjimus, patirtį ir motyvaciją, kurie jam parodytų, kad gebėsi kurti vertę jo organizacijoje.
  Naudokis Karjera.lt darbo paieškos priemonėmis.

 8. Bendravimas su galimais darbdaviais: visada išlik dalykiškas.

  Visos darbo paieškos metu elkis profesionaliai, bendraudamas su potencialiais darbdaviais. Laikykis pagrindinių dalykinio bendravimo taisyklių, padėkok už gautą informaciją, laikykis susitarimų dėl tolesnio bendravimo, informuok jį, jei įvyko kokių nors pasikeitimų. Atsimink, kad darbdavys vertina Tave viso jūsų bendravimo metu. Lygiai taip pat ir pats stebėk ir analizuok, kaip darbdavys atsirenka darbuotoją ir kaip su Tavimi bendrauja. Tai atspindi realų organizacijos požiūrį į darbuotojus ir organizacijos kultūrą.

 9. Dalyvavimas atrankose: gerai pasirenk darbo pokalbiams ir kitiems darbuotojų atrankos etapams.

  Skirk laiko ir jėgų pasirengimui dalyvauti darbuotojų atrankos etapuose, pavyzdžiui, darbo pokalbiuose. Tik taip galėsi tinkamai pristatyti save, parodyti, kokią naudą gali duoti organizacijai ir darbui, įvertinti savo suderinamumą su organizacija ir darbu, gauti tinkamą darbo pasiūlymą.

 10. Sprendimo įsidarbinti priėmimas: pasirink tinkamą darbo pasiūlymą.

  Įvertink gautą darbo pasiūlymą - kiek jis atitinka asmeninius poreikius, lūkesčius, prioritetus ir tikslus. Tuomet nuspręsk, ar nori derėtis dėl pasiūlymo, jį priimti ar atmesti. Yra svarbu aiškiai ir tiksliai suprasti, ką darbdavys siūlo Tau, kaip būsimam darbuotojui, ir ko tikisi iš Tavęs. Atmink, kad skubotai priimdamas darbo pasiūlymą, kai neturi pakankamai informacijos apie organizaciją ir darbą, gali greit nusivilti.

  Visos šios veiklos yra svarbios sėkmingai darbo paieškai, nors nebūtinai turi būti nuosekliai įgyvendinamos. Pavyzdžiui, tirti tikslines organizacijas ir darbus gali viso darbo paieškos proceso metu, o ištyrus darbdavių poreikius ir sudalyvavus darbo pokalbiuose gali pririekti iš naujo įsivertinti gebėjimus ir peržiūrėti savo tikslus.

Planuok darbo paieškos veiksmus

Darbo paieškos sėkmę didele dalimi lems Tavo pasirengimas darbo paieškai, jos planavimas ir organizavimas, pastangos ir elgesys ieškant darbo.

Į darbo paiešką verta žiūrėti kaip į darbą, kuris apima konkrečias užduotis ir veiksmus. Siekiant veiksmingai atlikti šį darbą, geriau veikti ne atsitiktinai, o planuoti savo veiksmus, juos vertinti, koreguoti ir tobulinti.

Taigi Tavo darbas – surasti sau tinkamą darbą. Kad darbo paieška būtų efektyvi, valdyk šį procesą:

 1. Nusistatyk darbo paieškos tikslus, t. y. per kiek laiko ketini rasti norimą darbą – gauti tinkamą darbo pasiūlymą ir pradėti dirbti. Tikslai turi numatyti siekiamą rezultatą, kokį darbą nori dirbti (pareigybės, darbo turinys), kur nori dirbti  (geografinė vieta, ūkio sektorius, organizacijos tipas), kokiomis sąlygomis nori dirbti (atlyginimas, darbo sąlygos), kada nori pradėti dirbti (darbo pradžios data). Planuodamas darbo paiešką, žinok, kad darbo paieškos trukmė priklauso nuo įvairių dalykų, pavyzdžiui, pasirengimo jai, šioje srityje turimų kompetencijų, darbuotojų paklausos, skiriamo laiko per dieną ar savaitę. Vidutinė darbo paieška trunka du – keturis mėnesius, tačiau tinkamo darbo paieška gali užtrukti ir ilgiau. Kuo daugiau skirsi laiko darbo paieškai, tuo greičiau jį surasi.
 2. Imkis pagrindinių užduočių, nuspręsk, kiek turi laiko joms atlikti, t. y. susidaryk darbo paieškos užduotims skirto laiko tvarkaraštį, kuriomis dienomis atliksi konkrečias užduotis, kiek laiko joms skirsi. Būtinai įtrauk savęs vertinimą, įsidarbinimo galimybių tyrimą, darbo paieškai būtinų dokumentų rengimą, kontaktų tinklo kūrimą. T. y. numatyk, apie kokias organizacijas sieksi surinkti daugiau informacijos, kiek laiko prireiks parengti CV, darbo paieškos laiškus, atnaujinti „LinkedIn" profilį, kiek skirsi laiko skambučiams, laiškams, susitikimams ir internetinėms socialinio bendravimo priemonėms, susitikimams ir darbo pokalbiams su galimais darbdaviais, veiksmams po darbo pokalbio.
 3. Reguliariai stebėk, ar laikaisi susidaryto paieškos plano, vertink paieškos procesą, jei reikia, koreguok ir tobulink veiksmus. Pavyzdžiui, susisiekei su keliais žmonėmis, norėdamas sužinoti, kokia yra vienos organizacijos įdarbinimo praktika ir kas priima sprendimus dėl Tave dominančios veiklos darbuotojų. Paanalizuok, ką pavyko išsiaiškinti ir kokius veiksmus toliau atliksi, jei nepavyko gauti reikiamos informacijos.
 4. Sistemink surinktą informaciją apie organizacijas, darbo vietas, kontaktų tinklą, kaupk ir tvarkyk susirašinėjimo su organizacijomis laiškus, organizacijoms siųstą ar iš jų gautą medžiagą. Naudok užrašus – jie padės sisteminti ir saugoti šią informaciją.

Įsivertink turimus gebėjimus, interesus ir vertybes

Vertindami kandidatus darbdaviai siekia išsiaiškinti:

 • ar kandidatas sugebės atlikti būsimus darbus;
 • ar kandidatas pakankamai motyvuotas būsimam darbui organizacijoje;
 • ar kandidatas sugebės prisitaikyti prie organizacijos ir kolektyvo.

Todėl dauguma darbdavių pirmiausia domisi konkrečiais kandidato pasiekimais, ieškodami įrodymų, kad asmuo turi organizacijai ir darbui reikalingų gebėjimų, interesų, vertybių ir galės sukurti vertę organizacijai.

Taigi tam, kad įsivertintum turimus gebėjimus, interesus ir vertybes, užfiksuok ir kruopščiai išanalizuok konkrečius savo praeities pavyzdžius ir asmeninius pasiekimus įvairiose veiklose – darbinėje, visuomeninėje, studijų, laisvalaikio ar kitose. Atmink, kad darbdaviai tikisi, kad studentai įgis ir tobulins darbui reikalingas kompetencijas ne tik aukštosios mokyklos auditorijose, bet ir už jų, dalyvaudami įvairiose veiklose. Praeities pavyzdžius ir pasiekimus gali aprašyti ir išanalizuoti taip:

 1. Situacija - vykdytos veiklos pobūdis (pavyzdžiui, ruošti projektą, rašyti bakalauro darbą, dalyvauti moksliniame tyrime, dalyvauti studentų atstovybės veikloje ir pan.).
 2. Veiksmai, kurių ėmeisi, kad veikla būtų sėkmingai įgyvendinta (pavyzdžiui, atlikau 30 skambučių per dieną, paruošiau 20 skaidrių pristatymą per savaitę, perskaičiau ir išanalizavau 60 mokslinių straipsnių per mėnesį ir pan.).
 3. Rezultatai, kuriuos pasiekei (pavyzdžiui, 30% padidinau edukacinių renginių biudžetą,
 4. susisteminau duomenų bazę, labai gerai apsigyniau bakalauro darbo projektą ir pan.).
 5. Išvada - kokių gebėjimų reikėjo veiklai atlikti ir rezultatui pasiekti, kokie gebėjimai, interesai ir vertybės atsiskleidė šioje situacijoje, kodėl šis pasiekimas Tau svarbus, kodėl jis Tave džiugina.

Naudodamas šią analizę:

 • aiškiau įsisąmoninsi savo turimus gebėjimus, interesus ir vertybes;
 • labiau pasitikėsi savimi;
 • pamatysi savo silpnybes, t. y. neatitikimą tarp turimų gebėjimų ir norimam darbui reikalingų įgūdžių, tuomet galėsi kryptingai ieškoti būdų situacijai pakeisti (pavyzdžiui, užsiimti projektine veikla, susirasti tam tikrus mokymus);
 • paruoši įrodymais pagrįstus savo CV, motyvacinius laiškus ar kitas prisistatymo priemones,
 • tinkamai prisistatysi žodžiu;
 • pasiruoši deryboms dėl darbo sąlygų.

Tyrinėk organizacijas, darbus

Kodėl svarbu tirti organizacijas ir darbus?

Nepaisant būdo, kaip ieškosi darbo, viena svarbiausių sėkmės sąlygų – surinkti informaciją apie konkrečias organizacijas ir darbo vietas.

Ši informacija Tau bus naudinga daugeliu aspektų:

 • galėsi priimti sprendimą dėl labiausiai sau tinkamų darbų, organizacijų;
 • išsikelsi konkrečius darbo paieškos tikslus;
 • sužinosi apie slaptą darbo rinką, t. y. laisvas, bet nepaskelbtas darbo vietas,
 • išmoksi planuoti savo mokymąsi, žinosi, kokios darbinės patirties reikia įgyti, kad išsiskirtum iš konkurentų;
 • sudėsi tinkamus akcentus rengdamas darbo paieškos dokumentus;
 • tinkamai pasirengsi ir sudalyvausi pokalbyje dėl darbo;
 • gebėsi derėtis dėl darbo sąlygų;
 • lengviau perimsi naujas pareigas ir prisitaikysi prie organizacijos.

Šis tyrinėjimas yra svarbus ir darbdaviams.

Darbdaviai tikisi, kad studentai studijų laikotarpiu aktyviai rinks ir analizuos informaciją apie juos dominančius darbus, kompetencijų reikalavimus, organizacijas ar ūkio sektorius, turės realistišką supratimą apie tai, ko reikia organizacijoms ir ką jos gali jiems pasiūlyti.

Kitaip tariant, turi būti pasiruošęs atsakyti į tokius klausimus: Kaip įsivaizduojate šį darbą mūsų organizacijoje?, Kokių mūsų organizacijai reikalingų kompetencijų įgijote studijų metais? ir pan.

Kokią informaciją apie organizacijas rinkti?

Sužinok, kokią informaciją apie organizaciją svarbu rinkti ir analizuoti.

Pagrindiniai informacijos apie organizaciją aspektai:

 1. Vizija, misija, vertybės.
 2. Tikslai, veiklos (gaminami produktai ar teikiamos paslaugos).
 3. Dydis, struktūra. Žinodamas organizacijos struktūrą lengviau numatysi savo karjeros kelią (kopimas karjeros laiptais arba įvairūs daugiafunkciai projektiniai darbai – horizontalusis karjeros kelias), suprasi, kokios darbuotojų kompetencijos reikalingos (techninės, komercinės, bendradarbiavimo, savikontrolės), kokios yra darbo organizavimo ir komunikacijos formos.
 4. Kultūra.
 5. Finansinės veiklos rodikliai.
 6. Klientai.
 7. Vieta rinkoje, pagrindiniai konkurentai.
 8. Tipinės pareigybės.
 9. Darbuotojų kaita.
 10. Karjeros perspektyvos. Tirk, kokios yra karjeros perspektyvos organizacijoje, kokie darbuotojai joje pasiekia karjeros greičiau už kitus.
 11. Atlyginimų sistema ir struktūra. Ištirk, kiek vidutinis organizacijos darbuotojų atlyginimas skiriasi nuo bendrų atlyginimų tendencijų, kiek skiriasi skirtingo lygio darbuotojų atlyginimai organizacijos viduje, kokių darbuotojai turi privilegijų.
 12. Mokymų strategija ir galimybės. Organizacijos skiriasi pagal požiūrį ir investavimo į darbuotojų mokymąsi lygį. Atkreipk dėmesį į tai, kokie darbuotojai, ko, kaip ir kada yra mokomi, ar skatinama mokytis apskritai.
 13. Darbuotojų samdos ir atrankos praktika. Sužinok, kaip ir kokiais būdais darbuotojai ieškomi ir atrenkami.
 14. 2-3 metų laikotarpio pagrindinės naujienos, įvykiai.
 15. Problemos, sunkumai, iššūkiai (dabar ar ateityje). Ieškok organizacijos sunkumų priežasčių ir galvok, kaip gali padėti juos išspręsti.

Kokią informaciją apie darbus rinkti?

Sužinok, kokią informaciją apie darbą svarbu rinkti ir analizuoti.

Pagrindiniai informacijos apie darbą aspektai:

 • pareigos, atsakomybė;
 • priežastys, dėl kurių ieškomas (naujas) darbuotojas;
 • vieta struktūroje;
 • veiklos pobūdis;
 • iššūkiai, problemos, kurias reikės spręsti (dabar, ateityje);
 • reikalingos kompetencijos;
 • reikalaujamas išsilavinimas, licencijos, diplomai;
 • reikalaujama patirtis;
 • aplinkos sąlygos;
 • atlyginimas, papildomi skatinimai;
 • darbo sąlygos: grafikas, darbo valandos ir komandiruotės.

Kur ir kaip rinkti informaciją apie organizacijas ir darbus?

Informaciją apie organizacijas ir darbus rink iš įvairių šaltinių.

Galimi informacijos šaltiniai:

 • organizacijos interneto svetainė;
 • reklaminė informacija (brošiūros, prezentacijos);
 • organizacijos veiklos ataskaitos;
 • spauda, internetas;
 • veiklos srities apžvalgos;
 • organizacijos darbuotojai, klientai;
 • šios srities profesionalai, ekspertai;
 • socialinis tinklas;
 • profesinės sąjungos, draugijos;
 • atvirų durų dienos;
 • karjeros dienos;
 • praktika, projektinė veikla.

Atmink, kad ypač vertingos informacijos gali gauti iš dominančioje organizacijoje dirbančių ar dirbusių žmonių. Vesk informacinius interviu. Dominančią organizaciją ir darbą Tau taip pat gali padėti pažinti Tavo paties darbinė patirtis – praktika, stažuotės, projektinė veikla, laikinas įsidarbinimas. Karjera.lt rasi darbdavių profilius. Čia patys  darbdaviai pateikia pagrindinę informaciją apie save, siūlomas karjeros galimybes studentams ir absolventams, naujienas, renginius.

Kaip analizuoti informaciją apie darbdavius ir darbus?

Surinktą informaciją analizuok ir įvertink iš dviejų perspektyvų – darbdavio ir asmeninės.

Darbdavio perspektyva. Atsakyk į šiuos klausimus:

 • Kokios kompetencijos reikalingos organizacijai?
 • Kokių asmeninių savybių tikisi organizacija?
 • Kokios patirties reikia organizacijai?
 • Kokias šios organizacijos problemas aš tikrai sugebėčiau išspręsti?

Asmeninė perspektyva. Atsakyk į šiuos klausimus:

 • Ar turiu pakankamai žinių, gebėjimų dirbti šitą darbą?
 • Ar šiame darbe panaudočiau savo gebėjimus?
 • Ar darbas man patiktų?
 • Ar mano vertybės, nuostatos suderinamos su darbo vieta?
 • Ar sugebėsiu prisitaikyti prie organizacijos aplinkos? Ar man tinka organizacijos kultūra?
 • Ar mane tenkintų organizacijos siūlomos sąlygos (atlyginimas, darbo valandos ir kt.)?
 • Ar dirbdamas organizacijoje išlaikysiu norimą darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą?
 • Ar šis darbas atitinka mano karjeros planus?
 • Kokias ateities galimybes man atvertų darbas šioje organizacijoje?
 • Ar tikrai norėčiau dirbti šį darbą?
 • Ar tikrai norėčiau dirbti šioje organizacijoje?

Šių klausimų apmąstymas padės Tau toliau planuoti savo veiksmus, pavyzdžiui:

 • ieškoti darbinės patirties (praktikos, projektinės veiklos, visuomeninės veiklos), kad įgytum organizacijai ir darbui trūkstamų kompetencijų;
 • iš naujo įsivertinti, koks darbas ar organizacijos domina;
 • parengti tikslinius, orientuotus į konkretų darbdavį CV ir motyvacinius laiškus;
 • tiesiogiai susisiekti su dominančiu darbdaviu ir prisistatyti.

Išsikelk darbo paieškos tikslus

Viena svarbiausių sėkmės sąlygų – apsibrėžti darbo paieškos tikslus, t. y. ką konkrečiai nori pasiekti / gauti įsidarbinęs. Darbo paieška užtrunka tam tikrą laiką, per kurį gali būti nuosmukių ir pakilimų. Tikslai motyvuoja, suteikia krypties pojūtį, padeda sutelkti jėgas ir pastangas, priimti sprendimus ir planuoti veiksmus. Jei neturėsi šių tikslų, rizikuoji patekti į uždarą atsitiktinių galimybių ir darbų ratą, kur nebus patenkinti Tavo lūkesčiai ir poreikiai. Kartu mažinsi galimybes savarankiškai kryptingai plėtoti savo karjerą ir kurti norimą  ateitį. Norėdamas suformuluoti tinkamus darbo paieškos tikslus, turi juos grįsti:

 • savo poreikiais, t. y. ką Tu nori daryti;
 • darbdavių poreikiais, t. y.ko nori potencialūs darbdaviai ir ką Tu jiems gali pasiūlyti.

Jei tikslai bus grindžiami tik Tavo poreikiais, rizikuoji išsikelti nerealistiškus darbo paieškos tikslus. Pavyzdžiui, tokie nekonkretūs ir tik į save orientuoti tikslai kaip „noriu dirbti su žmonėmis", „turėti karjeros perspektyvų", „noriu profesinio ir asmeninio tobulėjimo", „kūrybiškas darbas" yra  mažai vertingi ieškant darbo. Darbdavys visų pirma ieško to, kas atitinka jo lūkesčius, tad į tai neatsižvelgęs gali prarasti galimybę įsidarbinti ar „papulti ne į tas roges". Darbo paieškos tikslai turi būti konkretūs, realistiški ir Tave motyvuojantys. Tokius suformuluoti gali susiedamas informaciją apie save (savo vertybes, interesus, gebėjimus) ir įsidarbinimo galimybes (darbo rinkos tendencijos, organizacijos, darbai, darbuotojams keliami reikalavimai) su savo ateities vizija. Šie tikslai numatys:

 • darbo pobūdį: pareigybę, darbo turinį, kompetencijas, kurias panaudosi;
 • vietą: geografinę vietą, ūkio sektorių, organizacijos tipus;
 • sąlygas: užimtumo formą, atlyginimą, socialines ir fizines darbo sąlygas;
 • laiką: darbo pradžios datą.

Aiškus supratimas, ką nori pasiekti įsidarbinęs, Tau bus naudingas daugeliu aspektų:

 • greičiau nusistatysi ir sustruktūruosi įsidarbinimo galimybes darbo rinkoje. Tai suteiks galimybę ne pasyviai laukti, kol atsiras tinkamas darbo pasiūlymas, o aktyviai veikti – pačiam susisiekti su dominančiais darbdaviais, net jeigu šiuo metu jie neieško darbuotojų;
 • pasirinksi sau tinkamiausius darbo paieškos būdus;
 • gebėsi profesionaliai prisistatyti potencialiems darbdaviams;
 • galėsi tinkamai įvertinti darbo pasiūlymus.

Atmink, kad darbdaviai ieško sąmoningų darbuotojų, kurie geba pasirinkti galimybes, žino, ko nori ir ką gali.

Sužinok, kaip užtikrinti sėkmę

Pateikiame naudingų patarimų, kurie padės greičiau rasti norimą darbą:

 • Prisiimk atsakomybę – būk aktyvus ir atsakingas už savo darbo paiešką.
 • Mokykis – siek apie darbo paiešką sužinoti daugiau.
 • Neatidėliok – atmink, kad dabar yra tinkamiausias laikas pradėti darbo paiešką.
 • Apsibrėžk tikslus – žinok savo karjeros ir darbo paieškos tikslus, kiek laiko ir energijos gali skirti Tavo kriterijus atitinkančio darbo paieškai.
 • Planuok veiksmus – numatyk kiekvienos dienos užduotis, pasižymėk ieškant darbo atliktas veiklas ir sukauptą informaciją.
 • Stenkis ir būk atkaklus – skirk laiko ir energijos darbo paieškai. Tavęs laukia įvairūs išbandymai ir galbūt nesėkmės, todėl nenusimink – mokykis iš klaidų ir nesustok po pirmo neigiamo atsakymo. Išbandyk naujus elgesio būdus, išeik iš savo komforto zonos.
 • Pažink save ir tyrinėk – apmąstyk ir įsivertink savo patirtį, pasiekimus, gebėjimus, interesus ir vertybes. Tai padės susirasti mėgstamą prasmingą darbą ir įtikinamai prisistatyti darbdaviams.
 • Išsiaiškink darbdavio poreikius – kuo daugiau sužinok apie galimą savo darbdavį, tai padės sukurti ypatingą savo vertės pasiūlymą jam. Pasitelk savo pasiekimų įrodymus ir turimą reputaciją, įrodyk, kad gali išspręsti darbdavio problemas.
 • Kalbėkis su žmonėmis – kuo daugiau bendrauk su kitais. Taip gali atrasti „slaptą", nematomą darbo rinką – neskelbiamas darbo galimybes, gauti naudingos informacijos apie darbdavius, kitus svarbius asmenis. Taip pat gali sulaukti palaikymo ir patarimų, kaip veiksmingiau ieškoti darbo.
 • Tyrinėk „slaptą" darbo rinką – daugiau aktualių darbo pasiūlymų sulauksi iš nematomos darbo rinkos, o ne rasi tarp viešų darbo skelbimų.
 • Naudok skirtingus darbo paieškos būdus – naudok ne vieną paieškos būdą, taip atrasi daugiau galimybių.
 • Nusiteik entuziastingai – rodyk savo norą ir užsidegimą darbuotis.
 • Atidžiai rinkis darbo vietą – prieš priimdamas darbo pasiūlymą patyrinėk darbo vietą ir organizaciją.
 • Būk lankstus – kaupk patirtį, kompetenciją ir kontaktus, juk nebūtinai iš karto rasi savo svajonių darbą. Gali įsidarbinti darbo vietoje, iš dalies atitinkančioje Tavo lūkesčius, tarkime, pagal terminuotą darbo sutartį. O paskui svarstysi kitas galimybes!