Kaip parengti motyvacinį laišką, CV

Ko darbdaviai tikisi iš kandidatų

Darbdaviai siekia išsiaiškinti 3 pagrindinius dalykus:

 1. Ar kandidatas sugebės atlikti darbą?
  Darbdavys ieško asmens, turinčio darbui atlikti reikalingų gebėjimų, įgūdžių, savybių ir patirties.
 2. Ar kandidatas motyvuotas būsimam darbui organizacijoje?
  Iš kandidato tikimasi, kad jis turės darbui būdingus interesus ir vertybes, norės mokytis ir tobulėti pasirinktoje karjeros kryptyje.
 3. Ar kandidatas sugebės prisitaikyti prie organizacijos ir kolektyvo?
  Asmuo turi tikti tai organizacijai: jo prioritetai, požiūriai turi derėti su organizacijos filosofija, darbuotojais, klientais.

Jei tikrai nori tam tikros pozicijos – turi pademonstruoti darbdaviui, kad būtent Tu esi jam reikalingas asmuo. CV, motyvaciniame laiške, profesinių socialinių tinklų profilyje ar kitose prisistatymo darbdaviui priemonėse pateik įrodymų – aprašyk savo patirtį, pasiekimus ir tikslus – kurie pagrįstų, kad turi gebėjimų, norų ir požiūrių, reikalingų darbui ir organizacijai.

Kalbėk darbdavio kalba

Kartais galvojama, kad darbas garantuotas asmenims, kurie turi geriausią išsilavinimą, kompetencijas ir patirtį. Įgyti gebėjimai ir sukaupta patirtis yra svarbu, tačiau vien to gali nepakakti. Reikia gebėti Tave dominančiam darbdaviui pristatyti savo konkrečius gebėjimus, patirtį ir motyvaciją, kurie jam parodytų, kad gebėsi kurti vertę būtent jo organizacijoje.

Jei nori įtikinamai pristatyti save raštu ar žodžiu, kalbėk darbdavio kalba, t. y. įvertink, apibrėžk ir aprašyk savo gebėjimus, interesus ir vertybes darbdavių vartojamais terminais. Akcentuok dalykus, kurie svarbūs tai organizacijai ir pozicijai.

Analizuodamas informaciją apie konkretų darbdavį atkreipk dėmesį, kaip jis apibūdina darbo turinį, pagrindinius darbo tikslus, darbo funkcijas, kaip formuluoja reikalavimus darbuotojui. Šiam tikslui naudokis Karjera.lt karjeros galimybių pažinimo ir darbo paieškos priemonėmis.

Savo patirtį ir pasiekimus aprašyk darbdavio vartojamais terminais!

Parenk gerą motyvacinį laišką

Motyvaciniai laiškai rašomi siekiant išsiskirti iš kitų, išreikšti savo siekius ir pademonstruoti, jog esi tinkamas konkrečiai veiklai. Rekomenduojama gyvenimo aprašymą visada siųsti su motyvaciniu laišku, o motyvacinį laišką pritaikyti konkrečiam darbdaviui. Darbdaviai atpažįsta šabloninius, masinius laiškus ir jų nevertina. Jiems aktualu, kodėl Tu tinki būtent jų organizacijai ir darbui. Tad visada skirk laiko parašyti į konkretų darbdavį orientuotą laišką.

Kas yra motyvaciniai laiškai?

Tai priemonė konkrečiam darbdaviui pateikti teisingą ir konkrečią, tačiau tik teigiamą informaciją apie save, t.y. tikslingai atrinktus savo gebėjimus ir juos įrodančius pasiekimus, laimėjimus, patirties pavyzdžius.

Kodėl rašomi motyvaciniai laiškai?

Iš darbdavio perspektyvos – tai priemonė sutaupyti pinigų ir laiko, sumažinti kandidatų skaičių ir atsirinkti tolesniam etapui tik tuos, kurie pateikė įtikinamų įrodymų, kad sugebės būti naudingi organizacijai.

Iš kandidato perspektyvos – tai galimybė:

 • teigiamai prisistatyti;
 • pademonstruoti žinias apie organizaciją;
 • išreikšti savo entuziazmą ir siekius: kodėl domina būtent ši organizacija, pozicija, veikla;
 • atkreipti dėmesį į save ir išsiskirti iš kitų: parodyti, kad turi tinkamą patirties, gebėjimų, interesų ir požiūrių derinį, reikalingą organizacijai;
 • motyvuotai veikti, kad būtum atrinktas tolesniam procesui.

Kokia yra motyvacinio laiško struktūra?

Nėra vieno standarto. Motyvacinio laiško struktūra ir stilius priklauso nuo Tavęs, konkretaus darbdavio ir norimos darbo vietos ypatumų. Čia rasi motyvacinio laiško formos pavyzdį.

Paprastai laišką sudaro šios dalys:

 1. Asmeninė informacija (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas).
 2. Data.
 3. Adresato informacija ir tikslus adresas, kam skirtas laiškas (adresato vardas, pavardė, pareigos, organizacijos adresas).
 4. Mandagus kreipinys (gerbiamasis / -oji Vardeni (-e) Pavardeni (-e)).
 5. Tekstas. Paprastai ne mažiau kaip trijų ir ne daugiau kaip penkių pastraipų:
  • pirmoji pastraipa, paaiškinanti, kodėl rašai;
  • pagrindinės pastraipos, atskleidžiančios Tavo motyvaciją ir gebėjimus (pagrindinė informacija, paprastai viena dviem pastraipomis);
  • baigiamoji pastraipa (jei reikia, trumpai apibendrink anksčiau pateiktą informaciją ir tiksliai nurodyk, kaip su Tavimi susisiekti).
 6. Pabaiga (pavyzdžiui, „Nuoširdžiai" arba „Pagarbiai").
 7. Parašas.
 8. Priedai (jei prie laiško pridėsi gyvenimo aprašymą ar kitus dokumentus).

Kaip rašyti motyvacinį laišką?

Motyvaciniam laiškui parašyti reikia laiko, pastangų, informacijos. Ruošdamas jį apmąstyk:

 • Kam skirtas laiškas?
 • Kodėl šis darbdavys turi Tave pasamdyti?
 • Kokios Tavo kompetencijos, patirtis, pasiekimai yra svarbiausi šiam darbdaviui?
 • Kodėl Tau svarbu dirbti šioje organizacijoje ir šį darbą?
 • Kokią gali pateikti papildomą svarbią informaciją, kurios nėra gyvenimo aprašyme?

Norėdamas parašyti gerą motyvacinį laišką, turi rašyti iš darbdavio perspektyvos. Kuo tikslesnę ir išsamesnę informaciją turi apie organizaciją, darbo vietą, save ir sau tinkamą darbą, tuo tiksliau ir konkrečiau paaiškinsi, kodėl Tave domina konkreti organizacija, darbo vieta, ką gali duoti organizacijai.

Taigi suplanuok pakankamai laiko motyvaciniam laiškui parengti, jam peržiūrėti.

Į ką svarbu atkreipti dėmesį, rengiant motyvacinį laišką?

Trys svarbiausi dalykai, kuriuos reikia apgalvoti ir tinkamai pasirinkti priklausomai nuo Tavo stiliaus, organizacijos ir darbo pobūdžio:

 • Forma. Tai bendras laiško planas ir sutvarkymas. Laiškas turi būti vizualiai patrauklus, struktūruotas, leidžiantis greitai surasti esminę informaciją (laiškas turi būti ne ilgesnis nei 1 puslapis).
 • Stilius. Tai unikalus minčių reiškimo būdas. Laiškas turi būti lengvai skaitomas, parašytas pozityviai, jame turi būti optimalus informacijos kiekis, neturi būti gramatinių ir stiliaus klaidų.
 • Turinys. Laiške turi būti atskleistos žinios apie organizaciją ir darbą bei argumentai, kodėl darbdavys turėtų skaityti Tavo gyvenimo aprašymą ir pakviesti darbo pokalbio. Jame išryškink savo stiprybes, kompetencijas, patirtį, atsižvelk į pretenduojamos užimti darbo vietos ir organizacijos ypatumus.

Atmink, kad reikalavimai laiško formai, stiliui ir turiniui (kaip ir gyvenimo aprašymo formatui) gali skirtis priklausomai nuo šalies, kuriai atstovauja organizacija.

Pagrindiniai patarimai, kaip parašyti gerą motyvacinį laišką

 • Laišką adresuok konkrečiam asmeniui. Jei nežinai, kam adresuoti laišką, pasiskambink į organizaciją ir sužinok asmens kontaktams vardą, pavardę, pareigas, elektroninio pašto adresą. Tokia informacija labai greitai keičiasi, todėl nepasitikėk senomis nuorodomis.
 • Laišką rašyk konkrečiam asmeniui. Rašydamas laiškus visada galvok apie tuos, kam juos rašai – konkretų darbdavį, organizaciją – ir rašyk asmeniškai jiems. Tavo laiškai atskleidžia Tavo asmenybę ir išskiria Tave iš kitų. Laiško standarto, tinkančio ir patinkančio visiems darbdaviams, nėra.
 • Laišką rašyk savo vardu, nekalbėk už visus, pavyzdžiui, „Mūsų komanda pasiekė...".
 • Būk pozityvus. Parodyk teigiamą požiūrį į organizaciją, susidomėjimą darbu ir karjeros kryptimi, nekritikuok nei savęs, nei kitų, nesiteisink, pavyzdžiui, „Deja, neturiu didelės darbo patirties...".
 • Rašyk glaustai. Pateik tik esminę informaciją, susijusią su konkrečia organizacija ir darbu, nekalbėk apie tai, ką darbdaviai patys žino, nekartok to, kas yra parašyta Tavo gyvenimo aprašyme.
 • Būk aiškus, konkretus ir tikslus. Kalbėk konkrečiai, naudok ir kiekybinę informaciją, pabrėžk tik tuos savo pasiekimus ir gebėjimus, kuriuos galėsi pritaikyti darbe ir organizacijoje, venk apibendrinimų, netikslumų, nepagrįstų teiginių ir klišių, pavyzdžiui, „Kaip ir visi jauni žmonės", „Turiu daug vertingų žinių" ir pan.
 • Vartok terminus, būdingus tai darbo sričiai, kurioje ieškai darbo.
 • Vartok aktyvias veiksmažodžių formas, pavyzdžiui, „bendrauju", „sprendžiu" ir pan., o ne „būdingas mokėjimas bendrauti".
 • Patikrink kalbą ir gramatiką. Klaidų visada gali pasitaikyti, tačiau geriau, kad jų būtų kuo mažiau. Atkreipk dėmesį ne tik į gramatines klaidas, bet ir į stilių. Jei nesi tikras dėl laiško kokybės, geriau jo visai nesiųsk. Taip pat šiuo klausimu gali kreiptis pagalbos į artimuosius ar draugus.
 • Įvardžio „aš" nevartok dažnai. Nebūtina kiekvienos pastraipos pradėti nuo „aš" – toks rašymo stilius gali erzinti laišką skaitantį asmenį, taip gali jam pasirodyti arogantiškas ir orientuotas tik į save.

Pastaruoju metu įprasta darbo paieškai naudoti elektroninį paštą. Elektroninio pašto žinutės gali būti siunčiamos kaip motyvacinis laiškas. Būtinai aiškiai parašyk elektroninio pašto žinutės temą („Subject"), nurodydamas darbo poziciją, į kurią pretenduoji. Aiškiai, konkrečiai ir struktūruotai pateik informaciją elektroninio pašto žinutėje.

Parenk gerą gyvenimo aprašymą

Vieno absoliučiai teisingo gyvenimo aprašymo (CV) varianto nėra. Tai, kas patrauklu, tinkama vienam darbdaviui, gali visai nepatikti kitam. Be to, gyvenimo aprašymo rengimui daro įtaką ir šiuolaikinės informacinės ir komunikacinės technologijos. Intensyviai populiarėja socialinių tinklų profiliai, taip pat videoreziumė (ne daugiau nei 3 min. prisistatymo filmukas).

Todėl rengdamas savo gyvenimo aprašymą galvok ne apie formaliai tinkamiausią jo formą, o apie tai, kaip kuo geriau prisistatyti konkrečiam darbdaviui.

Dėmesio! Gyvenimo aprašymas nėra nekintantis. Dažnai peržiūrėk ir atnaujink savo gyvenimo aprašymą, net jei aktyviai neieškai darbo. Tai atkreips Tavo dėmesį į savo karjeros vystymą ir padės įvertinti savo padėtį ir pažangą.

Kas yra gyvenimo aprašymas ir kam jis rašomas?

Iš kandidato perspektyvos gyvenimo aprašymas (CV) yra priemonė apibendrintai prisistatyti:

 • kas Tu esi: kvalifikacija, kompetencijos, patirtis, pasiekimai;
 • ko sieki: darbo ir karjeros tikslai;
 • kuo būsi naudingas: ką gebėsi atlikti ir kokias problemas spręsti organizacijoje.

Gyvenimo aprašymas turi aiškiai ir greitai parodyti, kad esi tinkamas užimti tam tikrą darbo vietą konkrečioje organizacijoje. Gerai parašęs gyvenimo aprašymą gali būti pakviestas į pokalbį dėl darbo.

 

Iš darbdavio perspektyvos gyvenimo aprašymas yra dokumentas, iš kurio galima greitai ir efektyviai nustatyti kandidato potencialią naudą organizacijai, t. y. ar jis sugebės atlikti būsimus darbus ir prisitaikyti prie organizacijos ir kolektyvo, ar jis motyvuotas būsimam darbui.

Jei gyvenimo aprašymas neaiškus, painus arba nesusijęs su darbdavio interesais ir poreikiais, jis bus atmestas. Pagal gyvenimo aprašymus darbdaviai greit atsijoja kandidatus, neatitinkančius organizacijos poreikių arba nesugebančius bendrauti raštu.

Kokie yra gyvenimo aprašymų tipai?

Ieškodamas darbo naudokis įvairių tipų gyvenimo aprašymais. Kiekvienas iš jų turi savo pranašumų ir trūkumų.

Skiriami tokie tipai:

 • chronologinis gyvenimo aprašymas;
 • funkcinis gyvenimo aprašymas;
 • mišrusis gyvenimo aprašymas.

Skirtingo tipo gyvenimo aprašymų pavyzdžių rasi čia.

Chronologinis gyvenimo aprašymas

Chronologinis gyvenimo aprašymas šiuo metu yra labiausiai paplitęs ir įprasčiausias. Informacija jame pateikiama atvirkštine chronologine tvarka, pradedant nuo naujausių duomenų apie išsilavinimą ir darbinę patirtį.

Dauguma darbdavių šiam gyvenimo aprašymo tipui teikia pirmenybę, nes jis yra aiškus ir pagrįstas faktais. Jame atskleidžiama darbo vietai svarbi kandidato veikla ir nurodomi jo interesai.

Šio tipo gyvenimo aprašymas labiausiai tinka tada, kai akademinė, darbo ir kitos veiklos patirtis tiesiogiai susijusi su vieta, į kurią pretenduojama.

Jo trūkumai – pernelyg pabrėžiami darbo ir nedarbo etapai; tiems, kurie tik pradeda savo karjerą arba nori keisti savo karjeros kryptį, išryškėja konkrečios patirties trūkumas. Šio tipo gyvenimo aprašymai gali būti netinkami tada, kai norima keisti karjeros kryptį.

Funkcinis gyvenimo aprašymas

Funkciniame gyvenimo aprašyme pabrėžiamos kompetencijos ir patirtis, o ne konkretūs darbai. Informacija sisteminama pagal kompetencijas ir funkcijas.

Šio tipo gyvenimo aprašymai išryškina universalius (pritaikomus įvairioje veikloje) gebėjimus, laimėjimus, paslepia nereikalingus darbinės istorijos aspektus: nereikšmingą darbinę patirtį, ilgus nedarbo periodus, dažną darbų kaitą ir pan. Jis geriausiai tinka tada, kai darbo patirtis labai ribota ar nereikšminga dominančiam darbui, kai siekiama įsidarbinti po ilgos pertraukos arba keičiama karjeros kryptis.

Darbdaviams ne visada patinka funkciniai gyvenimo aprašymai, nes jiems sunku palyginti įgūdžius su konkrečiomis darbovietėmis, įdarbinimo datomis, atsakomybės lygiu, įgūdžių naudojimo dažnumu.

Mišrusis gyvenimo aprašymas

Mišriajame gyvenimo aprašyme kūrybingai derinami anksčiau minėti gyvenimo aprašymo tipai. Jame pristatoma tiek darbo patirtis, tiek įvairiai veiklai tinkami įgūdžiai.

Šis gyvenimo aprašymas labai tinka tada, kai turi įvairios darbo patirties ir nori parodyti tiek ją, tiek įgytas kompetencijas ir laimėjimus.

Taigi prieš pradėdamas rengti gyvenimo aprašymą pirmiausia apgalvok, koks tipas padėtų greičiausiai ir aiškiausiai atskleisti savo stipriąsias puses, atsižvelgiant į konkretų darbdavį. Taip pat reikėtų atsižvelgti į pačios organizacijos lūkesčius.

Į ką reikia atkreipti dėmesį rengiant gyvenimo aprašymą?

Kiekvienas gyvenimo aprašymas turi būti:

 • Aiškus. Lengvai suprantama kalba ir aiškiai bei patraukliai išdėstyk savo tikslus, nurodyk išsilavinimą ir darbinę patirtį, žinias, gebėjimus, įgūdžius, interesus.
 • Glaustas. Gyvenimo aprašyme pabrėžk tik esminius dalykus apie save, kurie yra svarbūs darbdaviui ir siejasi su jo poreikiais.
 • Rodantis Tavo tikslus. Gyvenimo aprašymą rašai savo ateities darbui, o ne buvusiems darbams.

Gyvenimo aprašymas veiksmingesnis, jei bus:

 • Tikslinis. Kiekvieną gyvenimo aprašymą ruošk iš naujo, orientuokis į skaitytoją ir apimk tik tą informaciją, kuri reikalinga organizacijai.
 • Patrauklus vizualiai. Informaciją pateik struktūriškai ir paprastai, išryškink ir į pirmą vietą iškelk pačius svarbiausius dalykus, pasirink tinkamą šriftą ir pan.
 • Sąžiningas ir tikslus. Neretai gyvenimo aprašyme norėtųsi pagražinti tam tikrus dalykus apie save: patirtį, kvalifikaciją, pareigas, pomėgius ir pan. Tačiau informaciją nesunku patikrinti. Tad būk sąžiningas ir tikslus, o kartu išnaudok galimybę teigiamai prisistatyti, t. y. minėk tik savo stipriąsias puses.
 • Konkretus ir įtaigus. Aprašant laimėjimus ir pasiektus rezultatus rekomenduojame naudoti ne tik kokybinę, bet ir kiekybinę informaciją (pavyzdžiui, „Kiekvieną ketvirtį pardaviau 20 proc. daugiau produktų"), taip pat aktyvias žodžių formas (pavyzdžiui, „vadovavau", „organizavau", „planavau", „vertinau", o ne „dalyvavau planuojant, organizuojant", „planavimas" ir pan.).
 • Atspindintis tam tikrą darbinę sritį. Gyvenimo aprašyme vartok terminus, būdingus tai darbo sričiai, kurioje ieškai darbo.
 • Be stiliaus ir gramatinių klaidų. Visas laiško turinys gali nublankti, jei tekste bus daug klaidų.
 • Nuoseklus. Išlaikyk vienodą stilių visame gyvenimo aprašyme.

Įtrauk į gyvenimo aprašymą tikslą, santrauką

Tikslo formuluotė parodo darbdaviui siekius ir pasiryžimą. Jis gali apimti tris pagrindinius aspektus: darbo vieta, kurią norima užimti, organizacija, ūkio sektorius ar sritis, kurioje norima dirbti, didžiausias privalumas, kuris siūlomas darbdaviui. Tikslo formuluotės pavyzdys: „Projektų vadovas informacinių technologijų įmonėje, kurioje galėčiau panaudoti projektų valdymo ir informacinių technologijų žinias".

Santrauka atkreips darbdavio dėmesį ir leis susidaryti bendrą vaizdą apie Tave. Santrauką gali sudaryti šios dalys: darbinės patirties metai, aplinka, kurioje teko dirbti, trumpas svarbiausių gebėjimų, pasiekimų aprašymas. Santraukos pavyzdys: „Dvejų metų patirtis informacinių sistemų kūrime IT kompanijos programavimo skyriuje. Geri komandinio darbo, planavimo ir organizavimo įgūdžiai. Darbo su klientais patirtis".