Studijų baigimo dieną dirbusių absolventų skaičiaus pasiskirstymas pagal studijų kryptį